Конкурс за превод на съвременна унгарска литература 2024

Съюзът на преводачите в България (СПБ), Институт Лист – Унгарски културен институт София и специалност „Унгарска филология“ към СУ „Св. Кл. Охридски“ обявяват конкурс за превод на съвременна унгарска поезия и проза.

Конкурсът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Гост-преподаватели за унгарската култура“ при Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария и със съдействието на унгарския лектор в София.

Конкурсът се провежда с партньорството на „Литературен вестник“, Къща за литература и превод и Преводаческа къща Балатонфюред.

Конкурсът е насочен към преводачи от унгарски език, които до момента имат най-много една публикувана преводна книга, но може да имат публикации в периодичния печат. Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват в конкурса ще превеждат един и същ прозаичен откъс и/или стихотворение от съвременен унгарски автор. Постъпилите за участие в конкурса преводи ще бъдат оценени от компетентно жури, съставено от представители на СПБ, Институт Лист София и СУ „Св. Климент Охридски“. След обявяването на резултатите от конкурса ще бъде проведена работилница за обсъждане на преводаческите проблеми в изпратените преводи, в която под ръководството на членовете на журито ще могат да се включат всички участници.

НАГРАДИ:

Категория проза:

I награда – 200 лв., II награда – 150 лв., III награда – 100 лв.

Категория поезия:

I награда – 200 лв., II награда – 150 лв., III награда – 100 лв.

Специална награда: едноседмичен престой в Преводаческата къща в Балатонфюред със стипендия, осигурена от Фондация „Унгарска преводаческа къща“.

Поощрителни награди: книги на унгарски и български език.

Най-добрите преводи ще бъдат публикувани в „Литературен вестник“.

ТЕКСТОВЕ ЗА ПРЕВОД:

Тази година стихотворението е на Петра Сьоч, а разказът – на Анна Меч.

Текстовете за превод могат да бъдат изтеглени от сайтовете на Институт Лист и на Съюза на преводачите в България.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА:

  • Настоящи и бивши студенти от „Унгарска филология“;
  • Хора, владеещи унгарски език на подходящо ниво;
  • Кандидатите може да имат публикации в периодичния печат и/или най-много една публикувана книга.

КОНКУРСЪТ Е АНОНИМЕН!

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Участниците в конкурса трябва да изпратят в електронен формат (.doc, .docx) на адрес: konkurs@uki.bg

  • превода на разказа и/или стихотворението (във файла с превода не трябва да фигурират лични данни);
  • приложена декларация (в свободен текст) за авторство на изпратения превод, съдържаща имената на преводача.

СРОКОВЕ:

  • Краен срок за изпращане на превода: 20 май 2024 година.
  • Обявяване на резултатите: 12 юни 2024 г.
  • Провеждане на работилница за обсъждане на преводаческите проблеми в изпратените преводи с всички участници, под ръководството на членовете на журито: 15 юни 2024 г.
  • Гостуване на наградения преводач в Преводаческата къща в Балатонфюред: зима 2024/пролет 2025 г.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

пишете на адрес: uki@uki.bg

Организатори и спомоществователи:

Министерство на външните работи и външноикономическите въпроси Унгария, "Унгарски гост-преподаватели за унгарската култура", Институт Лист, Софийски университет, Къща за превод и литература, Преводаческа къща Балатонфюред, Литературен вестник

null