Конкурс за превод на съвременна унгарска литература, 2021

Съюзът на преводачите в България (СПБ), Унгарският културен институт и специалност „Унгарска филология“ към СУ „Св. Кл. Охридски“ обявяват конкурс за превод на съвременна унгарска поезия и проза.

Конкурсът се провежда със съдействието на унгарския лектор към Програма „Гост-преподаватели за унгарската култура“ при Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария.

Конкурсът се провежда с партньорството на „Литературен вестник“, унгарска Преводаческа къща и Къща за литература и превод.

Конкурсът е насочен към преводачи от унгарски език, които до момента имат най-много една публикувана преводна книга, но може да имат публикации в периодичния печат. Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват в конкурса ще превеждат един и същ прозаичен откъс и/или стихотворение от съвременен унгарски автор. Постъпилите за участие в конкурса преводи ще бъдат оценени от компетентно жури, съставено от представители на СПБ, Унгарския културен институт и СУ „Св. Климент Охридски“. След обявяването на резултатите от конкурса ще бъде проведена работилница за обсъждане на преводаческите проблеми в изпратените преводи, в която под ръководството на членовете на журито ще могат да се включат всички участници.

НАГРАДИ:

Категория проза:

 • I награда – 300 лв.
 • II награда – 200 лв.
 • III награда – 100 лв.

Категория поезия:

 • I награда – 300 лв.
 • II награда – 200 лв.
 • III награда – 100 лв.

Специална награда: едноседмичен престой в Преводаческата къща в Балатонфюред със стипендия, осигурена от Фондация „Унгарска преводаческа къща“.

Поощрителни награди: книги на унгарски и български език.

Най-добрите преводи ще бъдат публикувани в „Литературен вестник“.

ТЕКСТОВЕ ЗА ПРЕВОД

Тази година стихотворенията са на Анна Т. Сабо, а разказът – на Анита Хараг.

Текстовете за превод могат да бъдат изтеглени от сайтовете на Съюза на преводачите в България и на Унгарския културен институт.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА:

 • Настоящи и бивши студенти от „Унгарска филология“
 • Хора, владеещи унгарски език на подходящо ниво
 • Кандидатите може да имат публикации в периодичния печат и/или най-много една публикувана книга.

КОНКУРСЪТ Е АНОНИМЕН

Преводите се изпращат на имейл konkurs@uki.bg, като личните данни не фигурират върху файла с превода, а заедно с имената и декларацията на преводача се посочват в отделен документ.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Най-късно до 31 май 2021 г. участниците в конкурса трябва да изпратят в електронен формат (.doc, .docx) на адрес konkurs@uki.bg:

 • превода на разказа и/или стихотворенията (във файла с превода не трябва да фигурират лични данни)
 • приложена декларация (в свободен текст) за авторство на изпратения превод, съдържаща имената на преводача

СРОКОВЕ

 • Краен срок за изпращане на превода: 31 май 2021 година.
 • Обявяване на резултатите: 30 юни 2021 г.
 • Провеждане на работилница за обсъждане на преводаческите проблеми в изпратените преводи с всички участници, под ръководството на членовете на журито – 2-3 юли 2021 г. (в зависимост от ситуацията работилницата може да се проведе на живо или онлайн, за което преводачите допълнително ще бъдат уведомени)
 • Гостуване на наградения преводач в Преводаческата къща в Балатонфюред: зима 2021/пролет 2022 г.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Пишете на адрес: uki@uki.bg

Конкурсът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма "Гост-преподаватели за унгарската култура" при Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария и със съдействието на унгарския лектор в София.