Kodályevo leto v Sloveniji: dogodki in prireditve 2017-2019

Zoltán Kodály

Zoltán Kodály

Leto 2017 je bilo posvečeno izjemnemu madžarskemu skladatelju Zoltánu Kodályu. Madžarska vlada je s Kodályevim programom v 2017 namreč namenila posebno pozornost osveščanju opusa pred 135. leti rojenega in pred 50. leti preminulega svetovno znanega muzikologa in glasbenega pedagoga. V tem duhu je Balassijev inštitut v Ljubljani organiziral vrsto prireditev. Zaradi želje po večji prepoznavnosti le-teh – v letu 2016 je UNESCO Kodályevo zapuščino priznal za nesnovno kulturno dediščino – smo v zadnjih letih že in bomo še organizirali več koncertov, strokovnih seminarjev in delavnic za starše in otroke.