Slovenski slavistični kongres

Naslovna tema letošnjega kongresa bo Slovenski jezik in njegovi sosedje.

Naslovna tema letošnjega kongresa bo Slovenski jezik in njegovi sosedje.

Delovni naslovi načrtovanih sekcij predavanj:

– Sosedski jeziki,

– Pravopisno domačenje tujih lastnih imen,

– Slovenska in neslovenska narečja v stiku,

– Lirika slovenske moderne,

– V svetu Cankarjeve dramatike,

– Razvoj in tipi pisav,

– Slovanske književnosti v učnem načrtu predmeta slovenščina: učna ura z literarnimi besedili.

Delovni naslovi načrtovanih okroglih miz:

– Posodobitev učnega načrta za predmet slovenščina v srednji šoli,

– Slovenski jezik v visokem šolstvu ob 100. obletnici Univerze v Ljubljani,

– Slovenščina za tujce v slovenski javni šoli.

V okviru spremljevalnega programa sta v Novem mestu predvidena vožnja s splavom po Krki s prigrizkom in vodeni ogled mesta.

V soboto, 5. 10. 2019, bo celodnevna strokovna ekskurzija na Reko in v Gorski kotar (ogled razstave o hrvaški glagolici v Univerzitetni knjižnici na Reki, vodeni ogled Reke, kosilo/večerja v okolici Čebra/Čabra v Gorskem kotarju, predstavitev slovenskega jezika in kulturne stvarnosti v Gorskem kotarju).

Na kongres se bo možno prijaviti na domači strani Zveze društev Slavistično društvo Slovenije na naslovu

https://zdsds.si/kongres/prijavnica-kongres-2019/

od 7. 5. 2019 dalje.

Vabljeni!