8. April - Svetovni dan Romov

null

Danes obeležujemo svetovni dan Romov, kajti na današnji dan leta 1971 je bil v Orpingtonu, nedaleč od Londona, prvi svetovni kongres Romov, kjer so udeleženci 23 držav izbrali zastavo, himno in se poimenovali Romi. Beseda Rom sicer pomeni človek, Roma pa ljudje ali ljudstvo. Ob tej priliki je Balassijev inštitut v Bruslju objavil video otvoritve razstave madžarskega slikarja romskih korenin, Józsefa Ferkovicsa, ki je rodil leta 1961 nedaleč od slovenske meje, v Letini (mad. Letenye) na Madžarskem. Romska identiteta je zanj izjemnega pomena, tematika njegovih del se osredotočan na tradicionalne vrednote.