VIVAT OPEReTA!

Symfónia umenia

Dátum: 8. september
Čas: 17:00
Miesto:  Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere
Ružinov, Bratislava

Zaznejú diela majstrov operety od Lehára cez Kálmána až po Straussa.

Účinkujúci sólisti:

Helena Becse Szabó (soprán), Ibolya Nagy (soprán), Boglárka Simon (soprán),
Gergely Boncsér (tenor), Gábor Jenei (tenor), Otokár Klein (tenor)

Symfonický orchester Dunakeszi Szimfonikus Zenekar pod vedením dirigenta Pála Farkasa. Skupina okrem tradičných orchestrálnych programov s obľubou interpretuje úryvky zo známych opier a populárne operetné a muzikálové melódie.

 

Foto: https://www.symfoniaumenia.sk/event-details/vivat-opereta

Foto: https://www.symfoniaumenia.sk/event-details/vivat-opereta

Ďaľšie informácie na webovej stránke festivalu.