Odhalenie a posvätenie obelisku na počesť Józsefa Könyökiho

Dátum: 19. august
Čas: 17:00
Miesto:  Ondrejský cintorín
Bratislava, Ulica 29. augusta
Pozvánka

Pozvánka