NEW VISEGRAD PHOTOGRAPHY

Dátum: 19. február - 14. marec
Miesto:  Maďarský kultúrny inštitút, Bratislava
Štefánikova 1

Fotografická výstava New Visegrad Photography je jedinečná iniciatíva, ktorá predstavuje výber z tvorby talentovaných mladých fotografov – čerstvých absolventov vysokých umeleckých škôl z vyšehradského regiónu. V záujme rozširovania stredoeurópskej kultúrnej spolupráce bolo okrem krajín V4 (Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Slovensko) do programu prizvané aj Srbsko.

null

Zaujímavosťou výstavy je, že hoci si prestížne univerzity v týchto krajinách vytyčujú pri vzdelávaní budúcich umelcov rôzne ciele, prezentovaní autori sa v nasledujúcich desaťročiach stanú kľúčovými tvorcami umenia z krajín V4 a Srbska, pričom ich práca bude v širokom medzinárodnom meradle sprítomňovať vizuálny pohľad príznačný pre tento región.

null

Koncepcia výstavy New Visegrad Photography sa snaží predstaviť práce mladých fotografov v takých súvislostiach, aby sa medzi špecifikami jednotlivých národov, odlišnými prístupmi k výučbe a originálnymi svetmi jednotlivých tvorcov ukázali aj širšie, globálne javy a tendencie – zvlášť také, ktoré považujeme za kľúčové znaky stredo- a východoeurópskeho myslenia.

null

Fotografický projekt, ktorý vznikol v septembri 2020, bude v podobe putovnej výstavy uvedený nielen v každej z dotknutých krajín, ale aj v mnohých ďalších európskych metropolách.

null

Organizátorom New Visegrad Photography je jedna z popredných umeleckých agentúr v regióne EDGE Communications, ktorá sa dostala do povedomia aj ako iniciátorka a realizátorka mnohých fotografických programov medzinárodného významu; odbornými partnermi projektu sú Univerzita umenia a designu Moholy-Nagya v Budapešti a jediný fotografický veľtrh v strednej a východnej Európe Art Photo Budapest, ktorý od roku 2014 zohráva kľúčovú úlohu pri prezentovaní fotografov z tohto regiónu. Hlavným sponzorom programu je Medzinárodný vyšehradský fond a spoluorganizátorom putovnej výstavy je Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska.

Spolupracujúce inštitúcie:

Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (CZ)

Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK)

Budapest Metropolitan University (HU)

Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague (CZ)

Kaposvár University (HU)

Moholy-Nagy University of Art and Design (HU)

University of Arts in Belgrade (SRB)

University of Arts Poznań (PL)

University of Novi Sad (SRB)

 

Vystavujúci umelci:

Vera A FEHÉR (HU)

Anna ALBERT (HU)

Gábor BAKSA (HU)

Viktória BALOGH (HU)

Antal BÁNHEGYESY (HU)

Leontína BERKOVÁ (SK)

Krisztina BYLAK (HU)

Róbert ÉRDI (HU)

Zuzana FEDOROVÁ (CZ)

Lenka GLISNÍKOVÁ (CZ)

Edyta JABŁOŃSKA (PL)

Michał JASZKOWSKI (PL)

Mina JEVREMOVIĆ (SRB)

Lea KÁLAZI (SK)

Milica KNEŽEVIĆ (SRB)

Ľuboš KOTLÁR (SK)

Tomasz KOWALCZYK (PL)

Dragan KURUCIĆ (SRB)

Weronika PERŁOWSKA (PL)

Andrea STANIŠIĆ (SRB)

György SZÉKELY (HU)

Oxána SZTREHALET (HU)

Gabriella TÓTH (HU)

Václav TVARŮŽKA (CZ)

 

Organizátor: EDGE Communications

Kurátor: Gábor Arion KUDÁSZ

Programový koordinátor: Krisztina LÖBL

Grafický dizajn: Hajnalka ILLÉS

Preklad: Jitka Rožňová

Tlač fotografií: Pigmenta Art Print Lab

Carousel: Ľuboš Kotlár, 3, Nowlessness, 2018, Vysoká škola výtvarného umenia v Bratislave