ANDRÉ KERTÉSZ, BÁSNIK FOTOOBJEKTÍVU

Dátum: 5. november - 26. november
Čas: 17:00
Miesto:  Maďarský kultúrny inštitút, Bratislava
Štefánikova 1

Andor Kertész (1894 – 1985) sa stal svetoznámym fotografom Andrém Kertészom vo Francúzsku. V roku 1925 odišiel z Maďarska do Paríža, kde sa zoznámil s maďarskými umelcami-emigrantmi, o. i. so Sándorom Máraiom a s novinárom Györgyom Bölönim a jeho manželkou Ottíliou Márkus. S Bölönim a jeho manželkou nadviazal aj úspešný pracovný vzťah a fotografiami ilustroval viaceré ich diela.

Záber Adyho rukopisu na kaviarenskom stole vznikol spolu s ďalšími štrnástimi Kertészovými fotografiami ku knihe Györgya Bölöniho Az igazi Ady (Skutočný Ady), ktorá vyšla v roku 1934 v Paríži. Zvečnil charakteristické miesta, hotelové izby a kaviarne, kde sa Ady počas svojich parížskych pobytov zdržiaval (celkovo sedemkrát; v rokoch 1904 – 1911).

Virtuálnu výstavu a prednášku kunsthistoričky Csilla E. Csorba, čestnej riaditeľky Petőfiho literárneho múzea, si môžu záujemcovia pozrieť na novej webovej a facebookovej stránke nášho inštitútu.

Výstava tvorí súčasť frankofónneho festivalu organizovaného Francúzskym inštitútom v Bratislave a je sprievodným podujatím 30. ročníka Mesiaca fotografie.

Spolupracujúci partneri: Petőfiho literárne múzeum, Budapešť; Francúzsky inštitút v Bratislave; Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava