Náš team

Pál Venyercsan

Pál Venyercsan

riaditeľ

PVenyercsan@mfa.gov.hu
Erika Verešová

Erika Verešová

sekretariát

hunginst@mfa.gov.hu
Lívia Paszmárová

Lívia Paszmárová

odborná referentka

LPaszmar@mfa.gov.hu
Žofia Kellerová

Žofia Kellerová

odborná referentka

Zofia.Kellerova@mfa.gov.hu