Kurzy maďarského jazyka 2022/2023

Inštitút Liszta – Maďarské kultúrne centrum Bratislava organizuje kurzy maďarského jazyka pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť alebo sa zdokonaliť v jazyku našich južných susedov. Pri vyučovaní kladieme dôraz na praktickú, teda komunikatívnu stránku jazyka a preto sa od prvej hodiny, aj u začiatočníkov, snažíme o tvorbu jednoduchých viet a výstavbu dialógov.

Ponúkame kurzy pre všetky vedomostné úrovne od úplných začiatočníkov až po pokročilých resp. tých, ktorých materinským jazykom je maďarčina, ale vzdelanie získali na slovenských školách v slovenskom jazyku.

Aktuálne informácie:

Oznamujeme vám, že OTVÁRAME nové kurzy maďarského jazyka pre všetky vedomostné úrovne v školskom roku 2022/2023.

Osobný zápis sa koná v dňoch 21. a 22. septembra 2022 v čase od 16:00 do 19:00 v novom sídle Maďarského inštitútu v Bratislave na ulici Štefánikova 1.

Prihlásiť sa je možné aj emailom na adrese marianna.sitarova@gmail.com od 05. septembra 2022. V prípade elektronického prihlásenia sa je potrebné kurz uhradiť vopred a to do dátumu osobného zápisu, teda do 21. septembra, aby si záujemca v kurze zabezpečil miesto. V prípade neuhradenia kurzu do určeného dátumu sa prihláška vymaže.

Zimný semester začína 3. októbra 2022 a trvá do 10. februára 2023.

Viac info o termínoch kurzov v školskom roku 2022/2023 nájdete v priloženom dokumente.

Organizácia kurzov

Vyučovanie je rozdelené do dvoch semestrov. Zimný semester začína prvý októbrový týždeň príslušného kalendárneho roka a trvá 15 týždňov (60 vyučovacích hodín). Letný semester začína vo februári a trvá rovnako 15 týždňov do polovice júna príslušného kalendárneho roka.

Kurzy prebiehajú v skupinách od 6 do 12 účastníkov.

Ak nastane situácia, že sa do skupiny neprihlási minimálne 6 študentov, vieme v prípade záujmu otvoriť aj takúto skupinu s menším počtom účastníkov, pričom sa cena kurzu vypočíta osobitne.

Do všetkých skupín je možné dostúpiť aj počas prebiehajúceho semestra v prípade, ak má záujemca príslušnú jazykovú úroveň. Tú zisťujeme formou rozhovoru a testami po dohode so záujemcom.

Forma vyučovania

Klasické vyučovanie prebieha v priestoroch na to určených. V školskom roku 2022/2023 to bude v priestoroch Domu Kultúry Ružinov. Pri nej sa študent zúčastňuje vyučovania v ranných, popoludňajších alebo večerných hodinách 2 x týždenne na 2x45 minútovej hodine, spolu týždenne 180 minút.
Alebo navštevuje kurzy vo forme blokového vyučovania 1x týždenne v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách a absolvuje 4x45 minútovú hodinu, spolu týždenne 180 minút.

Online vyučovanie bolo zavedené v polovici marca 2019, ako reakcia na pandémiu nového koronavírusu Covid-19. Táto forma vyučovania prebieha ako živý online kurz pomocou aplikácie Zoom.

Každý účastník kurzu sa v čase začiatku vyučovania prihlási pomocou internetu cez počítač/laptop alebo smatphone na svoju hodinu. Následne je 90 minútová hodina odučená rovnako aktívne, akoby prebiehala v klasickej triede. To znamená, že sa počas hodín vysvetľuje nové učivo, opakuje sa to predchádzajúce, počúvajú sa posluchové cvičenia, čítajú texty, konverzuje sa, lektorka má možnosť písať na tabuľu, aplikácia tiež umožňuje komunikáciu v oddelených skupinách alebo v pároch. Hodiny sú veľmi živé, dynamické a umožňujú účastníkom zúčastňovať sa ich z pohodlia svojho domova alebo práce, bez potreby cestovania.

Na pripojenie postačuje počítač, mikrofón, kamera (často je už súčasťou počítača) a internet. Každá hodina je vopred avizovaná prostredníctvom e-mailu, na ktorý je zaslaný link. Kliknutím na link je možné pripojiť na vyučovanie.

Upozorňujeme, že v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie, kedy nie je umožnené osobné stretávanie sa, prechádza každá skupina s hybridnou alebo klasickou formou vyučovania po dohode s lektorom na online vyučovanie.

Hybridné vyučovanie je kombinácia výhod klasického a online vyučovania. Pri tejto forme sa kombinujú online hodiny s osobnými tak, že jedenkrát týždenne sa vyučuje online a jedenkrát sa skupina stretáva osobne v učebni.

Učebnice používané pri vyučovaní

Začiatočníci: MagyarOK A1, Szita Sz., Pelz K.
Mierne a stredne pokročilí: MagyarOK A2, Szita Sz., Pelz K.
MagyarOK B1, Szita Sz., Pelz K. ,Hungarolingua 3; Hlavacska E., Laczkó Zs.
Pokročilí I.: MagyarOK B1 a B2 Szita Sz., Pelz K.
Pokročilí II.: Témy z učebnice B2 Szita Sz., Pelz K., Hungarolingua 3; Hlavacska E., Laczkó Zs. a ďalšie materiály pripravené lektorom.
Doplňujúca učebnica: Maďarčina pre samoukov; Hizsnyaiová I., Sitárová Husáriková

Doplňujúca cvičebnica: Gyakorló magyar nyelvtan; Görbe T., Szita Sz.

Učebnice pre jednotlivé skupiny vie v prípade potreby zabezpečiť lektor na začiatku alebo počas semestra za poplatok.

Učebnice MagyarOK A1/A2/B1/B2 a Gyakorló magyar nyelvtan sa dajú objednať aj na stránke http://magyar-ok.hu/hu/order.html?ver=2.8

Maďarčinu pre samoukov nájdete aj v predajni SPN na Sasinkovej ulici č. 5 v Bratislave lebo v dobrých kníhkupectvách.

Ceny kurzov a ich úhrada

NEZMENEMÁ CENA AJ TENTO ŠKOLSKÝ ROK!

Nezvyšujeme ceny a garantujme najvyššiu kvalitu vyučovania maďarčiny na trhu. Cena kurzu za jeden semester / 60 vyučovacích hodín je pre všetky skupiny 220 EUR, pre študentov a dôchodcov je to 190 EUR. Táto cena je garantovaná pre skupiny, do ktorých sa prihlásilo aspoň 6 účastníkov. V prípade nižšieho počtu prihlásených vieme otvoriť aj takúto skupinu, pričom sa cena kurzu vypočíta osobitne.

Kurzy je možné uhrádzať v hotovosti pri zápise alebo prevodom na bankový účet: 2620844924/1100, IBAN: SK7211000000002620844924 (Tatra Banka).

Do správy pre príjemcu je potrebné uviesť meno účastníka kurzu. Táto informácia je dôležitá pri identifikácie platby.

Variabilné symboly pre jednotlivé kurzy:

začiatočníci: 2022106001
mierne pokročilí: 2022106002
stredne pokročilí: 2022106003
pokročilí: 2022106004

V prípade doplňujúcich informácií či nejasností Vám na Vaše otázky ochotne odpovie lektorka Mgr. Marianna Sitárová Husáriková: marianna.sitarova@gmail.com, aj telefonicky na čísle 0904 694 757.