Kurzy maďarského jazyka 2021/2022

Maďarský inštitút v Bratislave organizuje kurzy maďarského jazyka pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť alebo sa zdokonaliť v jazyku našich južných susedov. Pri vyučovaní kladieme dôraz na praktickú, teda komunikatívnu stránku jazyka a preto sa od prvej hodiny, aj u začiatočníkov, snažíme o tvorbu jednoduchých viet a výstavbu dialógov.

Ponúkame kurzy pre všetky vedomostné úrovne od úplných začiatočníkov až po pokročilých resp. tých, ktorých materinským jazykom je maďarčina, ale vzdelanie získali na slovenských školách v slovenskom jazyku.

Aktuálne informácie:

Oznamujeme Vám, že otvárame nové kurzy maďarského jazyka pre všetky vedomostné úrovne v školskom roku 2021/2022.
Osobný zápis sa koná v dňoch 20. a 21. septembra 2021 v čase od 16:00 do 19:00 v novom sídle Maďarského inštitútu v Bratislave na ulici Štefánikova 1.
Prihlásiť sa je možné aj emailom na adrese marianna.sitarova@gmail.com od 10. septembra 2021. V prípade elektronického prihlásenia sa je potrebné kurz uhradiť do dátumu osobného zápisu teda do 20. septembra, aby si záujemca v kurze zabezpečil miesto. Kurzy budú prebiehať v priestoroch Domu kultúry Ružinov na adrese Ružinovská 28.

Zimný semester začína 4. októbra 2021 a trvá do 11. februára 2022.

Termíny kurzov v školskom roku 2021/2022

null
  • Pokročilé skupiny prebiehajú vo forme 180 minútového blokového vyučovania, ktoré sa v prípade online vyučovania môže, po dohode s lektorom, rozdeliť na 2x90 minútové vyučovanie v dvoch odlišných dňoch v týždni.
  • Maďarský inštitút v Bratislave si vyhradzuje právo zmeny termínov kurzov podľa počtu prihlásených uchádzačov a aktuálnej situácie.

Organizácia kurzov

Vyučovanie je rozdelené do dvoch semestrov. Zimný semester začína prvý októbrový týždeň príslušného kalendárneho roka a trvá 15 týždňov (60 vyučovacích hodín). Letný semester začína vo februári a trvá rovnako 15 týždňov do polovice júna príslušného kalendárneho roka.

Kurzy prebiehajú v skupinách od 6 do 12 účastníkov.

Ak nastane situácia, že sa do skupiny neprihlási minimálne 6 študentov, vieme v prípade záujmu otvoriť aj takúto skupinu s menším počtom účastníkov, pričom sa cena kurzu vypočíta osobitne.

Do všetkých skupín je možné dostúpiť aj počas prebiehajúceho semestra v prípade, ak má záujemca príslušnú jazykovú úroveň. Tú zisťujeme formou rozhovoru a testami po dohode so záujemcom.

Forma vyučovania

Klasické vyučovanie prebieha v priestoroch Maďarského inštitútu. Pri nej sa študent zúčastňuje vyučovania v ranných, popoludňajších alebo večerných hodinách 2 x týždenne na 2x45 minútovej hodine, spolu týždenne 180 minút.
Alebo navštevuje kurzy vo forme blokového vyučovania 1x týždenne v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách a absolvuje 4x45 minútovú hodinu, spolu týždenne 180 minút.

Online vyučovanie bolo zavedené v polovici marca 2019, ako reakcia na pandémiu nového koronavírusu Covid-19. Táto forma vyučovania prebieha ako živý online kurz pomocou aplikácie Zoom.

Každý účastník kurzu sa v čase začiatku vyučovania prihlási pomocou internetu cez počítač/laptop alebo smatphone na svoju hodinu. Následne je 90 minútová hodina odučená rovnako aktívne, akoby prebiehala v klasickej triede. To znamená, že sa počas hodín vysvetľuje nové učivo, opakuje sa to predchádzajúce, počúvajú sa posluchové cvičenia, čítajú texty, konverzuje sa, lektorka má možnosť písať na tabuľu, aplikácia tiež umožňuje komunikáciu v oddelených skupinách alebo v pároch. Hodiny sú veľmi živé, dynamické a umožňujú účastníkom zúčastňovať sa ich z pohodlia svojho domova alebo práce, bez potreby cestovania.

Na pripojenie postačuje počítač, mikrofón, kamera (často je už súčasťou počítača) a internet. Každá hodina je vopred avizovaná prostredníctvom e-mailu, na ktorý je zaslaný link. Kliknutím na link je možné pripojiť na vyučovanie.

Upozorňujeme, že v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie, kedy nie je umožnené osobné stretávanie sa, prechádza každá skupina s klasickou formou vyučovania po dohode s lektorom na online vyučovanie.

Po vynikajúcich skúsenostiach s online vyučovaním bude táto forma vzdelávania prítomná aj v školskom roku 2021/2022 a to aj v prípade priaznivej epidemiologickej situácie. To znamená, že po dohode s lektorom, sa bude aplikovať kombinované vyučovanie, teda striedať klasické vyučovanie osobnou formou s online hodinami. Lektori sú v tomto smere flexibilní a jednotlivé skupiny si po dohode vytvoria vlastný režim.

Učebnice používané pri vyučovaní

Začiatočníci: MagyarOK A1, Szita Sz., Pelz K.
Mierne a stredne pokročilí: MagyarOK A2, Szita Sz., Pelz K.
MagyarOK B1, Szita Sz., Pelz K. ,Hungarolingua 3; Hlavacska E., Laczkó Zs.
Pokročilí I.: MagyarOK B1 a B2 Szita Sz., Pelz K.
Pokročilí II.: Témy z učebnice B2 Szita Sz., Pelz K. ,Hungarolingua 3; Hlavacska E., Laczkó Zs. a ďalšie materiály pripravené lektorom.
Doplňujúca učebnica: Maďarčina pre samoukov; Hizsnyaiová I., Sitárová Husáriková
Doplňujúca cvičebnica: Gyakorló magyar nyelvtan; Görbe T., Szita Sz.

Učebnice pre jednotlivé skupiny vie v prípade potreby zabezpečiť lektor na začiatku alebo počas semestra za poplatok.
Učebnice MagyarOK A1/A2/B1/B2 a Gyakorló magyar nyelvtan sa dajú objednať aj na stránke http://magyar-ok.hu/hu/order.html?ver=2.8
Maďarčinu pre samoukov nájdete aj v predajni SPN na Sasinkovej ulici č. 5 v Bratislave lebo v dobrých kníhkupectvách.

Ceny kurzov a ich úhrada

Cena kurzu za jeden semester / 60 vyučovacích hodín je pre všetky skupiny 220 EUR, pre študentov a dôchodcov je to 190 EUR. Táto cena je garantovaná pre skupiny, do ktorých sa prihlásilo aspoň 6 účastníkov. V prípade nižšieho počtu prihlásených vieme otvoriť aj takúto skupinu, pričom sa cena kurzu vypočíta osobitne.

Kurzy je možné uhrádzať v hotovosti pri zápise alebo prevodom na bankový účet: 2620844924/1100, IBAN: SK7211000000002620844924 (Tatra Banka).

Do správy pre príjemcu je potrebné uviesť meno účastníka kurzu. Táto informácia je dôležitá pri identifikácie platby.

Variabilné symboly pre jednotlivé kurzy:

začiatočníci: 2022106001
mierne pokročilí: 2022106002
stredne pokročilí: 2022106003
pokročilí: 2022106004

V prípade doplňujúcich informácií či nejasností Vám na Vaše otázky ochotne odpovie lektorka Mgr. Marianna Sitárová Husáriková: marianna.sitarova@gmail.com, aj telefonicky na čísle 0904 694 757.