Zimný semester 2020

Maďarský inštitút v Bratislave organizuje kurzy maďarského jazyka pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť alebo sa zdokonaliť v jazyku našich južných susedov. Pri vyučovaní kladieme dôraz na praktickú, teda komunikatívnu stránku jazyka, a preto sa od prvej hodiny aj u začiatočníkov snažíme o tvorbu jednoduchých viet a výstavbu dialógov.

Ponúkame kurzy pre všetky vedomostné úrovne od úplných začiatočníkov až po pokročilých resp. tých, ktorých materinským jazykom je maďarčina, ale vzdelanie získali na slovenských školách v slovenskom jazyku.

Aktuálne informácie:

Oznamujeme Vám, že otvárame nové kurzy maďarského jazyka pre všetky vedomostné úrovne v školskom roku 2020/2021.

Osobný zápis sa koná v dňoch 16. a 17. septembra 2020 v čase od 16:00 do 19:00 v pôvodnom sídle Maďarského inštitútu v Bratislave na ulici Palisády 54.

Na začiatočnícky online kurz sa môžete prihlásiť emailom na adresu: marianna.sitarova@gmail.com

Zimný semester začína 1. októbra 2020 a trvá do 12. februára 2021.

Organizácia kurzov

Vyučovanie je rozdelené do dvoch semestrov. Zimný semester začína prvý októbrový týždeň príslušného kalendárneho roka a trvá 15 týždňov (60 vyučovacích hodín). Letný semester začína vo februári a trvá rovnako 15 týždňov do polovice júna príslušného kalendárneho roka. V prípade skupín, ktoré majú kratšie ako 2x90 minútové hodiny, sa semester predĺži tak, aby bolo odučených 60 vyučovacích hodín.

Začiatočnícky online kurz trvá 16 týždňov a obsahuje 64 vyučovacích hodín za nezmenenú cenu 200 eur, pre študentov a dôchodcov 170 eur. Štyri vyučovacie hodiny navyše sú darčekom namiesto učebných materialov (učebnice a cvičebnice MagyarOK A1), ktoré nebudú súčasťou ceny kurzu a zabezpečí si ich každý účastník sám. Je možné ich objednať na stranke: www.magyar-ok.hu alebo priamo na http://magyar-ok.hu/hu/order.html?ver=2.8

Kurzy prebiehajú v skupinách od 6 do 12 účastníkov.

Ak nastane situácia, že sa do skupiny neprihlási minimálne 6 študentov, vieme v prípade záujmu otvoriť aj takúto skupinu s menším počtom účastníkov, pričom sa cena kurzu vypočíta osobitne.

Do všetkých skupín je možné dostúpiť aj počas prebiehajúceho semestra v prípade, ak má záujemca príslušnú jazykovú úroveň. Tú zisťujeme formou rozhovoru a testami po dohode so záujemcom.

Forma vyučovania

Klasické vyučovanie prebieha v priestoroch Maďarského inštitútu. Pri nej sa študent zúčastňuje vyučovania v ranných, popoludňajších alebo večerných hodinách 2 x týždenne na 2x45 minútovej hodine, spolu týždenne 180 minút.
Alebo navštevuje kurzy vo forme blokového vyučovania 1x týždenne v dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách a absolvuje 4x45 minútovú hodinu, spolu týždenne 180 minút.

Online vyučovanie bolo zavedené v polovici marca 2019, ako reakcia na pandémiu nového koronavírusu Covid-19. Táto forma vyučovania prebieha ako živý online kurz pomocou aplikácie Zoom.

Každý účastník kurzu sa v čase začiatku vyučovania prihlási pomocou internetu cez počítač/laptop alebo smatphone na svoju hodinu. Následne je 90 minútová hodina odučená rovnako aktívne, akoby prebiehala v klasickej triede. To znamená, že sa počas hodín vysvetľuje nové učivo, opakuje sa to predchádzajúce, počúvajú sa posluchové cvičenia, čítajú texty, konverzuje sa, lektorka má možnosť písať na tabuľu, aplikácia tiež umožňuje komunikáciu v oddelených skupinách alebo v pároch. Hodiny sú veľmi živé, dynamické a umožňujú účastníkom zúčastňovať sa ich z pohodlia svojho domova alebo práce, bez potreby cestovania.

Na pripojenie postačuje počítač, mikrofón, kamera (často je už súčasťou počítača) a internet. Každá hodina je vopred avizovaná prostredníctvom e-mailu, na ktorý je zaslaný link. Kliknutím na link je možné pripojiť na vyučovanie.

Upozorňujeme, že v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie, kedy nie je umožnené osobné stretávanie sa, prechádza každá skupina s klasickou formou vyučovania po dohode s lektorom na online vyučovanie.

Po vynikajúcich skúsenostiach s online vyučovaním je možné, aj v prípade priaznivej epidemiologickej situácie, po dohode s lektorom, aplikovať kombinované vyučovanie, teda striedať klasické vyučovanie osobnou formou s online hodinami. Lektori sú v tomto smere flexibilní a jednotlivé skupiny si po dohode môžu vytvoriť vlastný režim.

Učebnice používané pri vyučovaní

Poplatok za kurz v sebe zahŕňa aj cenu učebnice a cvičebnice používanej v príslušnom semestri a zabezpečuje ju lektor na jej začiatku!

Účastníci online začiatočníckej skupiny si učebné materiály zabezpečujú sami. Tieto je možné objednať na stranke: www.magyar-ok.hu alebo priamo na http://magyar-ok.hu/hu/order.html?ver=2.8

Začiatočníci: MagyarOK A1, Szita Sz., Pelz K.

Mierne a stredne pokročilí: MagyarOK A2, Szita Sz., Pelz K.

MagyarOK B1, Szita Sz., Pelz K., Hungarolingua 3; Hlavacska E., Laczkó Zs.

Pokročilí I.: MagyarOK B1 a B2 Szita Sz., Pelz K., Hungarolingua 3; Hlavacska E., Laczkó Zs.

Pokročilí II.: Magyar üzleti nyelkönyv, Laczkó T., Rácz E.

Doplňujúca učebnica: Maďarčina pre samoukov; Hizsnyaiová I., Sitárová Husáriková
Doplňujúca cvičebnica: Gyakorló magyar nyelvtan; Görbe T., Szita Sz.

Ceny kurzov a ich úhrada

Cena kurzu za jeden semester / 60 vyučovacích hodín je pre všetky skupiny 200 EUR, pre študentov a dôchodcov je to 170 EUR. Táto cena je garantovaná pre skupiny, do ktorých sa prihlásilo aspoň 6 účastníkov. V prípade nižšieho počtu prihlásených vieme otvoriť aj takúto skupinu, pričom sa cena kurzu vypočíta osobitne.

Kurzy je možné uhrádzať v hotovosti pri zápise alebo prevodom na bankový účet: 2620844924/1100, IBAN: SK7211000000002620844924 (Tatra Banka).

Do správy pre príjemcu je potrebné uviesť meno účastníka kurzu. Táto informácia je dôležitá pri identifikácie platby.

Variabilné symboly pre jednotlivé kurzy:

začiatočníci: 2020100160

mierne pokročilí: 2020100260

stredne pokročilí: 2020100360

pokročilí: 202010040

 

Informácie


V prípade doplňujúcich informácií či nejasností Vám na Vaše otázky ochotne odpovie lektorka Mgr. Marianna Sitárová Husáriková:

e-mail: marianna.sitarova@gmail.com

mobil: 0904 694 757