30 ROKOV VYŠEHRADSKEJ SPOLUPRÁCE - SPIEVA KATALIN SZVORÁK

Deklarácia o Vyšehradskej spolupráce bola podpísaná 15. februára 1991. Maďarský kultúrny inštitút v Bratislave pri príležitosti 30. výročia si pripomína tento akt pásmom ľudovej hudby v podaní speváčky Katalin Szvorák, držiteľky Kossuthovej ceny a Ceny Franza Liszta.

Výber čerpá z českých, poľských, slovenských a maďarských ľudových hudobných tradícií. Ľudové piesne archaickej kultúry regiónu sú spoločnou minulosťou strednej Európy a neoceniteľnými prvkami európskych kultúrnych dejín.

 

 

V programe zaznejú:

1. Co se to tam blejská? – česká rybárska pieseň

2. Sumi dolina, sumi gruń – poľská pastierska pieseň

3. Kde sme žali, tam sme žali – slovenská žatevná pieseň

4. Elvégeztük az aratást – maďarská žatevná pieseň