VIRTUOSOS V4+

VÝZVA

Populárna maďarská talentová súťaž Virtuózi zameraná na oblasť vážnej hudby hľadá v tomto roku najlepších mladých hudobníkov krajín V4 a Srbska. Prihlásiť sa môžete do 19. júla 2020.

Ďalšie informácie: www.virtuozok.hu