Udelenie čestného titulu pre Ivetu Plšekovú v rámci Kráľovských dní v Székesfehérváru

Titul Čestný občan získala Iveta Plšeková, bývalá námestníčka primátora Bratislavy, ktorá bola bezvýhradnou a aktívnou zástankyňou oživenia odborných a občianskych vzťahov medzi Bratislavou a Székesfehérvárom. Pravidelné vzájomné návštevy poskytli odborným delegáciám príležitosť na výmenu skúseností v oblasti cestovného ruchu, kultúry a zachovania tradícií. Iveta Plšeková mala česť prevziať si ocenenie v rámci programového cyklu Kráľovské dni Székesfehérváru od pána starostu dr. Andrása Cser-Palkovicsa v slávnostnej sále Mestského úradu v Székesfehérvári.

null

Podrobnejší popis a galériu nájdete tu.