Park Gábora Barossa v Bratislave

Dňa 8. júla 2021 (vo štvrtok) o 16.00 hod. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Parku Gábora Barossa v bratislavskom Starom Meste, v susedstve Šafárikovho námestia, na priestranstve medzi Gajovou, Alžbetínskou, Dobrovičovou, resp. Štúrovou ulicou. Podujatie otvoril Ernest Huska z referátu kultúry a kultúrnych činnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; tabuľu odhalili starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová a veľvyslanec Maďarska v Bratislave Tibor Pető. Život Gábora Barossa a jeho vzťah k Bratislave (Prešporku) v krátkej prednáške predstavil turistický sprievodca a podpredseda OZ Bratislavské rožky Árpád Korpás. S operetnými ukážkami vystúpili Viktória Ballán a Péter Wurczer.

Podujatie sa uskutočnilo pod organizačnou taktovkou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Veľvyslanectva Maďarska v Bratislave a Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave.