DEŇ MAĎARSKEJ KULTÚRY - virtuálna výstava o živote Franza Lehára

KOMÁRŇANSKÝ KRÁĽ OPERIET 

Franz Lehár, reformátor viedenskej operety a jeden z najlepších a najoslavovanejších operetných skladateľov 20. storočia, sa narodil pred stopäťdesiatimi rokmi v Komárne. Jeho diela dodnes s veľkým úspechom uvádzajú najvýznamnejšie svetové hudobné scény. Hoci väčšinu života prežil vo Viedni, s maďarským jazykom a maďarskými koreňmi ho až do smrti spájalo neoddeliteľné puto.
Výstava, predstavujúca jeho život a dielo, ponúka doposiaľ neznáme informácie – predovšetkým o maďarských kontextoch jeho celoživotnej cesty.
Dielo hudobného skladateľa uvedie kurátorka výstavy Terézia Klemen.
Výstava, ktorú zostavilo OZ Franza Lehára v Komárne, bola realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska.

Slávnostný príhovor riaditeľa MKIB Pála Venyercsana:

Vážené publikum! Ctení záujemcovia!

Žijeme v mimoriadnej dobe. Preventívne opatrenia v boji proti celosvetovej pandémii spôsobili, že tento rok budeme oslavovať netradične, bez možnosti osobného kontaktu. Zažívame časy, keď potreba byť súčasťou komunity má ešte hlbší význam. Dnes si pripomíname veľmi dôležité výročie spojené s kultúrnym životom maďarského národa. Ako to dokazuje zachovaný rukopis, práve v tento deň roku 1823 dokončil Ferenc Kölcsey našu národnú modlitbu – našu štátnu hymnu.

Od roku 1989 si každoročne 22. januára pripomíname Deň maďarskej kultúry – sviatok všetkých Maďarov, nech už žijú kdekoľvek na svete. Tento deň je sviatkom našich tisícročných tradícií, národného povedomia, materiálnych i duchovných hodnôt. Je oslavou maďarskej kultúry, ktorá nás spája s minulosťou, so súčasnosťou i s budúcnosťou.

Slová klavírneho majstra Árpáda Fasanga, autora myšlienky pripomínať si maďarskú kultúru, nadobúdajú v tomto náročnom období ešte aktuálnejší kontext: „… tento deň je vhodný aj na to, aby sme si uvedomili, že môžeme čerpať z tisícročného dedičstva a máme byť na čo hrdí, veď tento národ dal európskej a svetovej kultúre veľa. Toto dedičstvo formuje náš charakter, môžeme ho spravovať a môže nám byť nápomocné aj pri riešení súčasných problémov.

Pod pojmom kultúra máme na mysli nielen humanistické vzdelanie: jazyk, literatúru, hudbu, výtvarné umenie, ale tento pojem v sebe spája všetky hodnoty vytvorené ľudskou spoločnosťou. Aj súčasťou maďarskej kultúry sú teda hodnoty, ktoré počas svojej existencie – nezávisle od geografických hraníc – vytvoril maďarský národ. Je to náš spoločný poklad, ktorý nás zjednocuje a vytvára stabilný základ pre našu spolupatričnosť.

Žiaľ, tohtoročný sviatok nemôžeme sláviť spoločným stretnutím a nemôžeme byť osobne účastní ani na zážitku, o ktorý by nás obohatilo niektoré z výnimočných diel maďarskej kultúry. Z tohto dôvodu prichádzame s programom, ktorý nášmu ctenému publiku sprostredkujeme formou online prenosu – v poslednom čase už tradičného sprostredkovateľa našich aktivít.

Pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry sprístupňujeme na internetových platformách nášho Inštitútu výstavu o tvorbe jedného z najvýznamnejších a najoslavovanejších operetných skladateľov XX. storočia Franza Lehára, ktorý sa narodil pred 150 rokmi v Komárne. Výstavný materiál nám poskytla zostavovateľka a kurátorka výstavy Terézia Klemen, ktorá neúnavne pestuje Lehárov kult a je zakladajúcou predsedníčkou OZ Franza Lehára. Touto cestou jej ďakujem za pomoc pri realizácii tejto výstavy.