COVID-19

Milí priatelia,

Touto cestou Vás informujeme o tom, že ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 zakázal od 10. marca 2020 organizovanie kultúrnych podujatí na Slovensku po dobu 14 dní. V prípade potreby môže byť časová lehota predĺžená. Vzhľadom na opatrenia slovenských orgánov, Maďarský inštitút v Bratislave zruší naplánované programy aj kurzy maďarčiny v danom časovom intervale. O ďalšom vývoji udalostí Vás postupne budeme informovať na našej webovej a FB-stránke.
Ďakujeme za pochopenie.