Bea Zoltai: Za hranicou správ

Virtuálnu výstavu si môžete pozrieť tu.