Hungarološki fakulteti

Beograd:

Univerzitet u Beogradu, filološki fakultet - Katedra za Hungarologiju

Novi Sad:

Univerzitet u Novom Sadu, filozofski fakultet - Katedra za Hungarologiju