Poseta studenata Univerziteta Andraši iz Budimpešte


Ugostili smo studente Univerziteta Andraši iz Budimpešte za predavanje Nj. Ekscelencije Ambasadora dr. Atile Pintera, u okviru ekskurzija "Prekogranična saradnja - Mađarska, Srbija, Hrvatska, Slovenija".