Konkurs za umetnike

Dvorac Dežefi u Marhanju

Dvorac Dežefi u Marhanju

U selu Marhaň (mađ. Margonya, srpski Marhanj) na istoku Slovačke, u nedavno obnovljenom dvorcu Dežefi (Dessewffy) mesna samouprava želi da stvori stalnu postavku, spomen-sobu u čast aradskih mučenika. Generalni konzulat Mađarske u Košicama tim povodom objavio je dole navedeni konkurs za izradu portreta. Slike odabranih umetnika Konzulat će otkupiti i pokloniti dvorcu Dežefi gde će one biti izložene.

Poziv za konkurs:

Generalni konzulat Mađarske u Košicama raspisuje konkurs za izradu portreta 13 generala i tri druga aradska mučenika pogubljenih u Aradu, 6. oktobra 1849. godine (ulje na platnu, 50x70 cm). Umetnička dela činiće stalnu postavku u dvorcu Dežefi u Marhanju.

Proces prijave sastoji se iz dva dela. U prvoj fazi, do 30. aprila 2021. godine, očekuju se prijave zainteresovanih umetnika sa 3 prethodno izrađena portreta ili figuralnih kompozicija, prezentacijom portfolija i kratkom biografijom umetnika. Materijal za prijavu se pošalje na e-mail adresu Generalnog konzulata Mađarske u Košicama (mission.kas@mfa.gov.hu).

Tokom druge faze Generalni konzulat i stručni žiri izabraće slikare koje će biti pozvani da izrade određene portrete iz serije. Generalni konzulat u Košicama zaključiće ugovor o delu sa odabranim umetnicima. Udruženje građana „Rovaš” umetnicima nudi posebnu nagradu, učešće na umetničkoj koloniji u leto 2021, kao i mogućnost za izlaganje svojih radova.