Izložba Žofia Barabaš - virtuelna šetnja

"U stvari se igram sa oblikom koji ispada iz crteža u procesu stvaranja skulpture, kako će na kraju postati jedna zanimljiva kompozicija."

Umetnica Žofi Barabaš vodi kroz svoju izložbu u galeriji "Erika Deak"

(titlovan na srpskom)