Izložba Martona Romvarija - virtualna šetnja

"Moj odnos sa slikom je jedan dijalog. Ništa nije unapred odlučeno ili izračunato do polslednjeg centimetara."

Umetnik Marton Romvari vodi kroz svoju izložbu

(titlovan na srpskom)