Bartok 75 - predstava i koncert - video

Program pod nazivom "Bartok 75", kojim Collegium Hungaricum obeležava godišnjicu smrti Bele Bartoka, mađarskog etnomuzikologa, pijaniste i jednog od najznačajnijih kompozitora XX veka, je bio održano ONLINE, na Facebook stranici Collegium Hungaricum, u četvrtak, 19. novembra 2020. godine, u 18 časova.

Predavanje o Beli Bartoku je održala Ana Vrbanec, dok pijanisti An Vang i Petra Hrženjak su svirali Bartokove kompozicije. Program: Četiri dela iz ciklusa "Za decu" i Svita za klavir, op. 14, 1. i 4. stav.