Internationaal colloquium over het werk van de Hongaarse architect Károly Kós

Datum: 17 maart
Tijd: 17:00
Plaats:  Liszt Instituut Brussel
10 Treurenberg, 1000 Instituut
null

Károly Kós (1883-1977) was een architect, schrijver, grafisch ontwerper, uitgever, leraar en verdediger van het Hongaarse erfgoed. Geconfronteerd met een zielloze en smaakloze moderniteit, stelde hij een ethische en esthetische benadering van cultuur voor, gebaseerd op traditie en vernieuwing. Geworteld in een bepaald landschap en een bepaalde gemeenschap, droeg zijn regionalistische weg bij tot de ontwikkeling van het Transsylvanisme, een stroming die zowel Hongaars (verbonden met de oorsprong van de Hongaarse cultuur) als specifiek Transsylvanisch is. Dit colloquium zal de grondslagen van zijn denken en de voorwaarden van zijn artistieke praktijk onderzoeken, in de context van de crisis van de cultuur in Europa in de 20e eeuw.

18.00 - Verwelkoming
18.15 - Opening van de tentoonstelling
18.30 - "De esthetische grondslagen van de ideeën van Károly Kós" - Anthony Gall (architect, Boedapest)
19.00 - "Károly Kós, de 'Jonge' groep en de zoektocht naar de Hongaarse stijl" - Dániel Veress (doctoraat in de geschiedenis, ELTE-EHESS)
19.30 - "Twee hedendaagse volkse architecturen: de Transsylvanische stijl van Károly Kós en de neobaskische stijl van Henri Godbarge" - Henri de Montety (historicus, Revue des Etudes Hongroises)
20.00 - "Muzikale en architectonische motieven in Transsylvanië: Károly Kós, Béla Bartók, Zoltán Kodály" - Lőrinc Csernyus (architect, Boedapest)

De tentoonstelling wordt gerealiseerd in het kader van het BANAD.

null