KKM 2021/2022-es tanév ösztöndíjpályázatai

A KKM 2021/2022-es tanév ösztöndíjpályázatai

Hungarológiai képzés (célja: a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok magyar nyelvtudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása)
Jelentkezési határidő: 2021. április 29
További információk 

Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés (célja: a Diaszpórában élő, magyar származású fiatalok identitásának megerősítése magyarnyelv-tudásuk és Magyarországgal kapcsolatos ismereteik fejlesztésén és elmélyítésén keresztül)
Jelentkezési határidő: 2021. május 05.
További információk

Műfordító képzés (célja: a magyar irodalom és a műfordítás iránt elkötelezett külföldi állampolgárok irodalmi ismereteinek és magyarnyelv-tudásának fejlesztése, illetve a műfordítás gyakorlatába való bevezetése)
Jelentkezési határidő: 2021. május 05.
További információk

null