VERSKÉPEK

Dátum: 2020 augusztus 31. - 2021 december 23.
Helyszín:  Magyar Kulturális Intézet
3-8-1 Azabu Juban, Minato-ku, Tokyo
null

A VERSKÉPEK - Kortárs magyar versillusztrációk kiállítás a Tokiói Magyar Kulturális Intézetben elhelyezett TEREMTec virtuális kiállítótérben tekinthető meg.
A kiállítás a magyar kortárs gyermekkönyv-illusztráció sajátos szeletéből, a versillusztrációkból nyújt reprezentatív válogatást. A versillusztrációk kiemelését több szempont indokolja. A versekhez társított képeket kevésbé köti az elbeszélés narratívája, mint a prózai művek illusztrációit. Ennél fogva szabadabb kezet kap a rajzoló, s megteheti, hogy nem szorosan, hanem csupán asszociatív módon kapcsolódik a költeményekhez. Ily módon kép és szöveg egyenrangú, egymást támogató összjátéka jöhet létre.
A magyar gyermekkönyv-illusztráció első virágkora az 1960-70-es évekre esett, amikor kiváló írók és grafikusok sokasága talált menedéket a gyermekirodalomban. A szocialista kultúrpolitika célzottan és bőkezűen támogatta a gyermekkönyvkiadást, ami számos igényesen kivitelezett kötetet hozott létre. Újabb fellendülést a hazai gyermekkönyv-illusztrációban a kétezres évek hoztak, amikor az újonnan alakult kiadók sokasága között egyre több olyan akadt, amelyik a könyvei illusztrációinak kvalitását is szem előtt tartotta. Ennek eredményeképp az ezredforduló óta a hazai gyerekkönyv-illusztráció jelentős fejlődésen ment át, nemzetközi rangra tett szert, és mivel a felnőtt irodalom illusztrációja napjainkban elenyésző, a gyerekkönyv-illusztráció önmagában reprezentálja a hazai könyvillusztrációt.
(Révész Emese művészettörténész bevezetője alapján)