X. Nemzetközi Liszt-Bartók Zongoraverseny, Szófia, 2020. XII. 4-7.

X. Nemzetközi Liszt-Bartók Zongoraverseny, Szófia, 2020. december 4-7.

A két nagy magyar zeneszerző és zongoraművész, Liszt Ferenc és Bartók Béla munkásságának szentelt jubileumi, X. Liszt-Bartók Zongoraverseny a Bolgár Köztársaság kulturális miniszterének védnöksége alatt kerül megrendezésre.

A szervezők célja, hogy meghívják a hazai és külföldi közép- és felsőfokú zeneiskolák növendékeit. Remélik, hogy ezzel hozzájárulnak a két zseniális magyar zeneszerző munkássága iránti érdeklődés növeléséhez, akiknek hatása a koruk és a következő időszakok zenei irányzataira vitathatatlan.

A verseny szervezői: A Szófiai Magyar Nagykövetég Szófiai Magyar Intézete, Pancso Vladigerov Nemzeti Zeneakadémia.

A verseny támogatói: a Bolgár Köztársaság Kulturális Minisztériuma, Ljuba Encseva Alapítvány.

Nevezés és sorsolás

A nevezéseket az uki@uki.bg e-mail címre kell legkésőbb 2020. november 20., péntek 17.00 óráig elküldeni. A résztvevők meghallgatása sorrendjének sorsolása 2020. december elején lesz a Szófiai Magyar Intézetben (Szófia 1000, Akszakov utca 16.). A sorsoláson való személyes részvétel a jelentkezők számára nem kötelező. A résztvevők legkésőbb 2020. december 1-jén e-mailben tájékoztatást kapnak a sorsolás eredményéről és a próbák idejéről.

Versenyszabályzat

A résztvevők három korcsoportban versenyeznek:

Első korcsoport: 15 éves kor alatt, 2004.12.31. után születettek

Második korcsoport: 19 éves kor alatt, 2000.12.31. után születettek

Harmadik korcsoport: 32 éves kor alatt, 1987.12.31. után születettek

Az eredményhirdetésre a résztvevők meghallgatása után kerül sor.

Időrend:

Sorsolás: 2020. november 30.

A zsűritagok koncertje: december 6., 19.00 óra, a Pancso Vladigerov Nemzeti Zeneakadémia koncertterme

Akusztikus próbák: az akusztikus próbák helye és ideje a későbbiek során kerül meghatározásra

Meghallgatás:

december 4., péntek – harmadik korcsoport, első forduló

december 5., szombat – második korcsoport

december 6., vasárnap – első korcsoport

december 7., hétfő – harmadik korcsoport, második forduló

Gálakoncert: december 7., hétfő, 19:00 óra, , a Pancso Vladigerov Nemzeti Zeneakadémia koncertterme

null

A verseny zsűritagjai neves magyar és bolgár zongoristák és zenepedagógusok. A többéves hagyománynak megfelelően a zsűri elnöke ismert magyar zongoraművész, zenepedagógus.

A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy változtasson a verseny lebonyolítási rendjén.

A zsűri határozata végleges, fellebbezésnek nincs helye.

A zsűri tagjai nem szavazhatnak a versenyben résztvevő saját tanítványaikra. Ha a szavazás során egyforma eredmény születik, a zsűri elnökének szavazata a döntő.

A zongoraverseny szervezői nem vállalnak felelősséget a résztvevőket ért személyes sérülésekért sem a verseny helyszínéül szolgáló épületekben, sem azon kívül bárhol szófiai tartózkodásuk idején. Javasoljuk, hogy a jelentkezők kössenek maguknak saját költségükre utas- baleset- és egészségbiztosítást.

A nevezési lapot aláírva a jelentkezők elfogadják a verseny szabályzatát.

Ajánlott, hogy a résztvevők saját korcsoportuknak megfelelő műveket játsszanak. Minden versenyző programjában legyenek egyensúlyban a két zeneszerző szerzeményei, azaz ne legyen hangsúlyosabban jelen egyik vagy másik.

A harmadik korcsoport második fordulójában a versenyzők a zongoraversenyt zenekari kíséret helyett zongorakísérettel adják elő, az első helyezett a gálakoncerten játszik zenekari kísérettel. A versenyzők saját maguk biztosítják a hivatásos zenei kísérőt.

A résztvevők saját költségükön utaznak. A szervezők nem biztosítanak sem szállásköltéget, sem kollégiumi elhelyezést.

A versenyzők nem fizetnek részvételi díjat.

Kérjük a jelentkezőket, hogy töltsék ki a nevezési lapot, majd azt küldjék el e-mailben a Szófiai Magyar Intézetnek, mellékelve az alábbi iratokat is:

1. Születési anyakönyvi kivonat másolata

2. A jelentkező aktuális fényképe (útlevél formátum)

3. Szabadon fogalmazott levél, amely tartalmazza a jelentkező rövid életrajzát, eddigi tanulmányait, tanárait, koncertjeit.

A jelentkezés személyesen is benyújtható a Szófiai Magyar Intézet titkárságán.

Nevezési határidő – 2020. november 20.

Szófiai Magyar Intézet– Szófia 1000, Akszakov utca 16.

Tel.: 02 987 23 07, 987 29 63, e-mail: uki@uki.bg

http://szofia.balassiintezet.hu

Nyitvatartási idő: 9.00-17.30 (hétfő-péntek)

VERSENYDARABOK

Első korcsoport

Időtartam: 12-15 perc

І. Liszt Ferenc

Szabadon választott egy vagy több tétel.

Javasolt darabok: A Vigasztalások egy vagy több tétele, a Három noktürn egyike, Kis etűdök stb.

ІІ. Bartók Béla

Szabadon választott egy vagy több darab.

Javasolt darabok: Román karácsonyi énekek, Gyermekeknek, Tizenöt magyar parasztdal, Tíz könnyű zongoradarab, Román népi táncok, Kilenc kis zongoradarab, Mikrokozmosz stb.

 

Második korcsoport

Időtartam: 20-30 perc

I. Liszt Ferenc

1) Egy vagy több lírikus darab.

Javasolt darabok: Szerelmi álmok, Vigasztalások, Zarándokévek, Petrarca szonettek zongora ciklusok, Schubert egy éneke Liszt feldolgozásában stb.

2) Egy vagy több virtuóz darab.

Javasolt darabok: Mefisztó keringő, Fantázia és fúga, Tarantella, Funerailles, balladák, polonézek, legendák, rapszódiák, variációk, etűdök stb.

II. Bartók Béla

Egy vagy több darab.

Javasolt darabok: Vázlatok op.9 (№1-4 vagy №5-7), Kis szvit, Három rondó, Román népi táncok, Négy siratóének op. 9a, Szonatina, Ostinato, Tizenöt magyar parasztdal (№1-6. vagy №7-15.), Allegro Barbaro, négy zongoradarab a „Tizennégy bagatell”–ből op.6, három szabadon választott zongoradarab a Mikrokozmoszból (VI. füzet), Három csíkmegyei népdal, Hat tánc bolgár ritmusban a Mikrokozmoszból (VI. füzet), stb.

 

Harmadik korcsoport

Első forduló

Időtartam: 35-45 perc.

І. Liszt Ferenc

1) Egy vagy több darab a versenyző választása szerint, vagy más szerző kompozíciója Liszt átdolgozásában.

2) Egy vagy több szabadon választott etűd, kivéve az 1 és 3 Transzcendens etűdöket.

ІІ. Bartók Béla

Ciklikus kompozíció

Javasolt darabok: Két román tánc op. 8a, Két elégia op. 8b, Három burleszk op. 8c., Három etűd, Bartók Béla Kétkép op. 10, Improvizációk magyar parasztdalokra op. 20, Rapszódia zongorára op. 1, Szvit op. 14., Szabadban, Táncszvit, Szonáta stb.

 

Második forduló

І. Liszt Ferenc

Az alábbi zongorára és nagyzenekarra írt művek egyike zongorakísérettel: Esz-dur Zongoraverseny, A-dur Zongoraverseny, Haláltánc.

 

Szükség esetén kottákért a Szófiai Magyar Intézet titkárságához fordulhatnak (Szófia, Akszakov u. 16.).

DÍJAZÁS

Első korcsoport:

I. díj – 450 leva

II. díj – 350 leva

III. díj – 300 leva

Három ösztönző jutalom – 3 x 100 leva

 

Második korcsoport:

I. díj – 700 leva

II. díj – 600 leva

III. díj – 500 leva

Két ösztönző jutalom – 2 x 200 leva

 

Harmadik korcsoport:

I. díj – 1300 leva

II. díj – 1000 leva

III. díj – 800 leva

Liszt Ferenc különdíj – 300 leva

Bartók Béla különdíj – 300 leva

*

A Kulturális Minisztérium különdíja

A Ljuba Encseva Alapítvány különdíja

Őexc. Balázsné Harangozó Tekla Magyarország szófiai nagykövetének különdíja

A Bolgár Köztársaság Kulturális Minisztériuma ösztöndíjai a VIII. és XII. osztályos helyezettek számára a Különösen tehetséges gyerekek támogatásáról szóló Rendelet feltételeinek megfelelően

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem különdíja – Koncertlehetőség a budapesti Zeneakadémián 2020-ban

 

IX. NEMZETKÖZI LISZT-BARTÓK ZONGORAVERSENY

Szófia, 2020. december 4-7.

 

JELENTKEZÉSI LAP

 

Keresztnév:

Vezetéknév:

Állampolgárság:

Születési dátum:

Cím:

Telefonszám:

e-mail cím:

 

Kérem, hogy fogadják el nevezésemet a

 

І. ІІ. ІІІ. korcsoportba

(jelölje be kereszttel a kívánt csoportot )

 

A jelentkező versenyprogramja:

 

Dátum:

A jelentkező aláírása:

null