Kettős könyvbemutatót és emléktábla-átadást szervez a Liszt Intézet

null

A Liszt Intézet - Magyar Kulturális Központ Sepsiszentgyörgy, közösen Kovászna Megye Tanácsával, Székely Mikó Kollégiummal valamint Roy Chowdhury-Mikes Család Alapítványával gróf Mikó Imre születésének 161-dik évfordulója alkalmából eseménysorozatot tervez: melyen két kötetbemutató, ünnepi műsor, valamint emléktábla átadás lesz.

Az „ Édes Imrém! Lelkem, Márikóm!- Gróf Mikó Imre és felesége, Rhédey Mária grófnő leveleskönyve 1848-1849-ből –című kötet a Mikó Imre kutatás jelentős állomását jelenti, hiszen egy páratlan levelezés-amely tovább árnyalja az 1848-as forradalom történelmi összképét. „Több szempontból is izgalmas a kézirat a magyar történelem egyik legjelentősebb és legizgalmasabb két évében, 1848-49-ben keletkezett, valamint gróf Mikó Imre, akit sokoldalú társadalmi és kulturális tevékenysége miatt már a kortársak is "Erdély Széchenyijeként" emlegették, közéleti szereplőként és magánemberként is megnyilatkozik az írásokban, és reagál az eseményekre. Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában található eredeti leveleket egybefoglaló könyvecske a házaspár 1848. január 13-a és 1849. január 30-a között, tehát egy esztendő leforgása alatt írt leveleit tartalmazza. A képmelléklettel, szómagyarázatokkal, bibliográfiával ellátott levelezéskötetet Lipthay Endre és Somogyi Gréta rendezte sajtó alá.”

A kötet első erdélyi bemutatójára, szerkesztője Somogyi Gréta irodalomtörténész, és József Álmos helytörténész jelenlétében Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár, Gábor Áron termében kerül sor 2021.október 2-án 17 órakor. Ünnepi beszédet mond Tamás Sándor Kovászna Megye tanácsának elnöke. Ez alkalomból a Székely Mikó Kollégium diákjai gróf Mikó Imre Intelmeiből összeállított válogatást mutatnak be Olvassátok hát, és véssétek szívetekbe, amit mondok... címmel.

A dokumentumgyűjtemény második erdélyi bemutatójára a Zabolai Kastély rendezvény-termében kerül sor 2021.október 3.-án 17 órakor.

A könyvet szerkesztője Somogyi Gréta irodalomtörténész, valamint Bordás Beáta művészettörténész ismerteti. Az eseményt megtiszteli jelenlétével: Roy Chowdhury-Mikes Katalin. A Székely Mikó Kollégium által Közadakozásból,1905-ben állított Mikó Imre emléktábla, eredeti szövege:„Et facere et pati fortia. Ebben a házban született 1805. szeptember 4-én Hidvégi gróf Mikó Imre. Hidvégi gróf Mikó György és zabolai gróf Mikes Borbála fia, Magyarország közlekedésügyi minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia tiszt. tagja, az Erdélyi Múzeum-Egylet alapítója, a Magyar Történelmi Társulat s számos társadalmi és Gazdasági Egyesület elnöke, az Erdélyi ev. ref. Egyházkerület és több ev. ref. Kollégium gondnoka, a sepsiszentgyörgyi ev. ref. Mikó-Kollégium nagy alapítója, v.b.t.t., a székelyeknek 1876. szeptember 16-án elhalt nagy szülötte, „Erdély Szécshenyije.”E táblát a magyar Társadalom támogatása mellett a jelmondatához egész életével hű székely születésének századik évfordulóján állította a Székely Mikó-Kollégium.”

A nemes kialakítású fekete gránit (a kommunizmus idején elpusztított ) gróf Mikó Imre születését megjelölő emléktáblát, a Külföldi Magyar Emlékhelyek Alap támogatásával, Éltes Barna restaurátor szobrász felügyeletével kivitelezték.

A kötetbemutatót követően a Liszt Intézet - Magyar Kulturális Központ Sepsiszentgyörgy vezetője, Szebeni Zsuzsanna átadja a táblát Roy Chowdhury-Mikes család részére.

A család kérésére Tábla-felszentelésére a járványügyi állapotok javulásakor, egy későbbi időpontban kerül sor.