Honleányok szülőföldjükön kiállítás

null

Istentisztelettel egybekötött ünnepségen emlékeztek az 1848. március 15-én kirobbant forradalomra és a magyar szabadságharcra Zágonban a református templomban tegnap. Az alkalommal megnyitották a Magyar Kulturális Intézet, Sepsiszentgyörgy által megszervezett, a ’48-as forradalomban részt vett nőket bemutató, Honleányok szülőföldjükön című kiállítást. 

A helyi református férfidalárda éneke nyitotta az istentiszteletet, vezényelt Márton János kántor. Berszán László református lelkész igehirdetését Mózes II. könyve 15. fejezetének 22–27. versére alapozta, belefűzve a magyar szabadságharc eszméjének értékrendjét is. Az igehirdetést követően a Mikes Kelemen Általános Iskola tanulóinak csoportja a tiszteletessel, a kántorral, valamint Márton Botond klarinétossal és id. Mándel Magdolnával zenés-verses előadással örvendeztette meg a jelenlévőket.

Az előadás után Kiss Gusztáv polgármester szólt az egybegyűltekhez. A szabadságharcosokról azt mondta: olyan hősök, akik nem nyertek háborút, leverték őket, de mégis győztek, beírták nevüket a magyar történelembe. A forradalmi eszmék eredményességéhez összefogás és egység kellett – állapította meg, rögtön hozzáfűzve: sajnálatos a ma tapasztalható széthúzás magyar és magyar, apa és fia, testvér és testvér között. Maréknyian vagyunk, ne legyünk egymásnak ellenségei, becsüljük meg egymást – intette az egybegyűlteket.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a korábbi beszédektől eltérően – melyekben a szabadságharcos férfiak kerültek előtérbe –, a nők forradalomban betöltött szerepét domborította ki. A kiállítás témájához kapcsolódva beszélt a harcoló asszonyokról. Tisztelt uraim, nézzünk a szívünk mélyére, és lássuk be, hogy az asszonyok, a bátor lelkű nők, anyák nélkül a világ nem olyan lenne, mint amilyen – hangoztatta. Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviseletében Márki Dániel konzul ünnepi beszédében ugyancsak a honleányok szerepét domborította ki. Máig sem tudjuk pontosan, hogy hány olyan bátor asszony volt, aki levágta haját, honvédruhába öltözött és a férfiakkal vállvetve harcolt a csatákban – húzta alá.

Szebeni Zsuzsa, a Magyar Kulturális Intézet, Sepsiszentgyörgy vezetője a tárlat kapcsán két zágoni gyökerekkel bíró honleány, a rétyi Antos Józsefné és a pávai Vajna Anna alakját elevenítette fel.

A himnuszok éneklése után a központi parkban, a hősök emlékművénél koszorúztak a jelenlévők. A koszorút elhelyezők a megszorítások miatt csak kettőnként léphettek ki a templomból, így elmaradt a más esztendőkben megszokott tömeges főhajtás az emlékmű előtt.