Ösztöndíjak

A két ország felsőoktatási hallgatói és oktatói számára számos ösztöndíj áll rendelkezésre. Ezek közül a legnépszerűbb az Erasmus+ és a CEEPUS, kevésbé ismert viszont a kedvező feltételeket biztosító államközi ösztöndíj és a Külgazdasági és Külügyminisztérium által biztosított ösztöndíjak. Az alábbiakban a magyar és nem magyar állampolgárok számára nyújtott ösztöndíjakat ismertetjük röviden.

Államközi ösztöndíj
A Magyarország és a Szlovén Köztársaság közötti állami ösztöndíj lehetőségeket a két szaktárca között kötött együttműködési egyezmény rögzíti. Ennek értelmében a Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sport Minisztériuma Mobilitási és Európai Képzési Programok Központja (CMEPIUS) évente legfeljebb 12 hónapnyi ösztöndíjat ajánl fel 26 év alatti, posztgraduális tanulmányokat folytató hallgatók számára. Magyar állampolgárok az ösztöndíjra a Tempus Hungary Közalapítvány pályázati központján keresztül tudnak jelentkezni.

CEEPUS
Szlovénia és Magyarország egyaránt tagja a CEEPUS csereprogramnak, amelynek célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partnerintézmények között lehetővé tegye hallgatói és oktatói mobilitások lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését.

Erasmus +
Az Erasmus + az Európai Bizottság által indított program, amely az Európán belüli nemzetközi mobilitást, együttműködést és jó gyakorlatok cseréjét fejleszti az oktatás és az ifjúságügy területén. A programra jelentkezni a küldő egyetemeken lehet.

Határon túli, külhoni magyarok felsőoktatási előkészítő képzése

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi ösztöndíjprogramjának egyetemi előkészítő képzése várja azokat a magyar származású pályázókat, akik egy intenzív képzés keretében, magas heti óraszámban szeretnének felkészülni az emelt- és középszintű érettségi vizsgákra. A választható tárgyak: angol, biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem. Heti óraszám: 12-20 tanóra/tantárgy.

Magyar nyelvi és hungarológiai képzés
A magyar nyelvi és hungarológiai képzés célja, hogy kiegészítse a külföldi egyetemeken megszerzett magyar nyelvtudást és hungarológiai ismereteket. A Pécsi Tudományegyetem akkreditált kihelyezett részképzéseként működő program három különböző tanmenete 26/46/55 ECTS-típusú kredit megszerzését teszi lehetővé.

Az ösztöndíjas képzésre külföldi, nem magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók és fiatal, 35 évnél nem idősebb diplomások jelentkezhetnek, akik hungarológiai vagy hungarológiával összefüggő tanulmányokat folytatnak, illetve folytattak, és a jövőben is a magyar nyelv és kultúra megismertetésével kívánnak foglalkozni.

Műfordító képzés
A szépirodalmi művek interkulturális interpretációja, azaz a műfordító képzés célja, hogy bevezetést nyújtson a műfordítás elméletébe és gyakorlatába, valamint elmélyítse a résztvevők magyar nyelvi és irodalmi ismereteit, miközben átfogó ismereteket nyújt a mai magyar irodalmi élet intézményrendszereiről és fontosabb jelenségeiről. A program azok felkészültségét és készségeit kívánja fejleszteni, akik a jövőben magyar szépirodalom fordításával, a magyar kultúra külföldi megismertetésével kívánnak foglalkozni.

Az ösztöndíjas képzésen nem magyar anyanyelvű külföldi állampolgárok vehetnek részt, akik felsőfokú diplomával rendelkeznek (vagy közvetlenül diplomaszerzés előtt állnak) és még nem töltötték be a 36. életévüket. A képzés jó magyar nyelvtudást és alapos magyar irodalomtörténeti ismereteket feltételez.