Zágorec-Csuka Judit költészete

Fotó forrása: Wikipedia

Fotó forrása: Wikipedia

Zágorec-Csuka Judit muravidéki költő bemutatja szlovén nyelvű fordításköteteit (V ognjenem kresu, Slepci na zemljevidu, Új horizontok/Novi horizonti/Neue Horizonte, Enigma). A kötetekről mesél és a szerzővel beszélget Zadravec Szekeres Ilona magyartanár és versmondó. A műsorban közreműködnek: Bači Jasna, Szekeres Anita (versmondók) és Šetar Lucija (ének).

A rendezvényt a Magyar Kulturális Intézet szervezte a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet közreműködésével. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.

dr. Zágorec–Csuka Judit

1967. március 24-én született Muraszombatban. Göntérházán nőtt fel, és ott fejezte be az általános iskolát is. A társadalomtudományi-nyelvi szakirányú középiskolát Lendván végezte el, majd a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom, valamint könyvtáros szakon tanult.

Egyetemi tanulmányai után újságíróként dolgozott Lendván a Népújság című hetilapnál, majd könyvtárosi munkát vállalt a lendvai kétnyelvű általános iskolában. Kutatatási területe a Szlovéniában élő magyar nemzeti közösség könyvkiadási, publicisztikai tevékenysége és könyvtártörténete 1945-től 2004-ig. 2006-ban a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen doktori fokozatot szerzett. A szlovéniai magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től 2004-ig című disszertációja 2007-ben könyv formájában is megjelent. A monográfia terjedelmes szlovén összefoglalót is tartalmaz. Témavezetője dr. Sebestyén György egyetemi professzor, az ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézetének igazgatója volt. Zágorec–Csuka Judit a szakterületéről szlovén nyelvű szakmai cikkeket és tanulmányokat is ír (pl. Digitalizacija madžarskega domoznanskega in leposlovnega gradiva v Prekmurju (A magyar helyismereti és szépirodalmi dokumentumok digitalizálása a Muravidéken), 2005; Narodnostne knjižnice v Sloveniji (Nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában), 2003; Ilustratorji madžarskih knjižnih izdaj v Sloveniji (A szlovéniai magyar könyvillusztrátorok), 2003; Stanje šolskih knjižnic v Pomurju (Az iskolai könyvtárak helyzete a Muravidéken), 2004; Dvojezične šolske knjižnice na področju Pomurja, kjer živi madžarska narodnost (Kétnyelvű iskolai könyvtárak a Muravidék magyar lakta területén), 2008). A felsoroltakon kívül kultúrtörténeti szempontból kutatta a Zrínyiek kultuszát a magyar irodalomban (A Zrínyiek nyomában/Tragom Zrinskih, 2009) monográfiát készített Gábor Zoltán festőművészről (Gábor Zoltán festőművész portréja, 2002). 2010-ben szerkesztője volt A nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában és partnerkapcsolataik az Európai Unió területén/Narodnostne knjižnice v Sloveniji in njihovi partnerski odnosi v okviru Evropske unije című kiadványnak. Kezdeményezője és elnöke volt a nemzetiségi könyvtárosok csoportjának, melynek nevében két nemzetközi együttműködési szerződést írt alá, mégpedig 2006-ban a magyarországi Könyvtárostanárok Egyesületével és 2008-ban a Magyar Könyvtárosok Egyesületével. 2012-től a Maribori Egyetem Fordítástudományi Tanszékén habilitált magyar lektor, 2013 óta óraadó tanár. 2016-ban szerzett szakképesítést fejlesztő biblioterapiából a Kaposvári Egyetemen.

2007-től a Muravidéki Magyar Tudományos Társaság tudományos titkára. Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja, aki a Könyvtártudományi Szekciót képviseli. Tagja a Muravidéki Akadémiai Tudományos Uniónak (PAZU). Több magyarországi állami kutatási ösztöndíjat nyert el, munkásságáért itthon és külföldön számos díjban és elismerésben részesült. Több szakmai konferenciát szervezett. Zágorec–Csuka Judit a felsoroltakon kívül verseket is ír, több magyar és szlovén nyelvű verseskötete jelent meg. Kapcán él.

Forrás: Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ