Magyarországi ösztöndíjak

Magyar nyelvi és hungarológiai képzés

A KKM Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztálya idén is meghirdeti a külföldi egyetemeken magyar nyelvet és/vagy hungarológiát tanuló hallgatók számára Magyar Nyelvi és Hungarológiai ösztöndíjpályázatát. Az ösztöndíjra 18. életévüket betöltött, elsősorban egyetemista korú fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a magyar nyelv, a magyar kultúra iránt, és ebben a tárgykörben egyetemi tanulmányokat folytatnak, vagy már rendelkeznek ilyen irányú végzettséggel.

A 2018. szeptembertől 2019. június végéig tartó képzés - a Pécsi Tudományegyetemmel történő együttműködésnek köszönhetően - akkreditált egyetemi részképzésként 26–55 ECTS-típusú kredit megszerzését teszi lehetővé. A 10 hónapos képzésre a KKM–Balassi Intézetben kerül sor, amelynek keretében a hallgatók magyar nyelvet és hungarológiai tárgyakat tanulnak magas óraszámban. A képzés végén magyar nyelvből nyelvvizsgát tesznek, a magasabb nyelvi szintet elérő hallgatók hungarológiai témából záródolgozatot készítenek és záróvizsgáznak. A program sikeres elvégzését a Pécsi Tudományegyetem tanúsítvány kiállításával igazolja.

Az ösztöndíj összege: 45.000 Ft/hó
Az ösztöndíj tartalmazza a képzési díjat, a tananyag költségeit, illetve kollégiumi elhelyezést a képzés helyszínéül szolgáló épületben.


A meghirdetett ösztöndíjas keretszám: 40 fő.


A pályázati kiírás megtalálható a Balassi Intézet honlapján:
http://www.balassiintezet.hu/hu/palyazatok/
http://www.balassiintezet.hu/en/call-for-applications/

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a https://sao.bbi.hu/palyazatok/kitoltes/magyar-nyelvi-hungarologiai-kepzes-hungarian-language-hungarian-studies-training-20182019 címen.

A pályázatokról a döntést a KKM MINOKHÁT képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent a magyar kultúrával kapcsolatos tevékenység, a nívós kutatási terv, illetve az anyaegyetemen zajló magyar nyelvi vagy hungarológiai kutatásokba, programokba való aktív bekapcsolódás.


A pályázat elektronikus beküldési határideje: 2018. május 31.

 

 

Műfordítói ösztöndíjpályázat

A KKM Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztálya, a Magyar FordítóHáz Alapítvánnyal együttműködve, idén is meghirdeti megfelelő magyar nyelvtudással és magyar irodalomtörténeti ismeretekkel rendelkező fiatal, diplomás külföldi állampolgárok számára Műfordítói ösztöndíjpályázatát. Az ösztöndíjra 18. életévüket betöltött, azon fiatalok jelentkezését várjuk, akik a jövőben magyar irodalmi művek fordítását, a magyar kultúra terjesztését szeretnék választani hivatásukként.

A 2018. szeptembertől 2019. június végéig tartó 10 hónapos képzésre a KKM–Balassi Intézetben kerül sor, amelynek keretében a hallgatók finomíthatják, elmélyíthetik magyar nyelvtudásukat, megismerkedhetnek a kortárs magyar irodalommal, irodalomkritikával és színházi élettel. Szemináriumi munka keretében találkozhatnak a fordítás elméleti és gyakorlati oldalával is – ezen tevékenységüket anyanyelvi lektorok segítik. A képzés végén a hallgatók egy irodalmi mű részletének fordításával mestermunkát készítenek.


Az ösztöndíj összege: 45.000 Ft/hó
Az ösztöndíj tartalmazza a képzési díjat, a tananyag költségeit, kollégiumi elhelyezést a képzés helyszínéül szolgáló épületben.

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám: 10 fő.


A pályázati kiírás megtalálható a Balassi Intézet honlapján:
http://www.balassiintezet.hu/hu/palyazatok/

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a https://sao.bbi.hu/palyazatok/kitoltes/mufordito-kepzes-20182019 címen.

 

A pályázatokról a döntést a KKM MINOKHÁT képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent a színvonalas munkaterv és mintafordítás.


A pályázat elektronikus beküldési határideje: 2018. május 31.


További információért a KKM Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztálya Magyar Nyelvi Képzésért Felelős és Hungarológiai Osztályán Sasvári Tünde oktatási referenshez fordulhatnak (e-mail: hungarologia@mfa.gov.hu; telefon: +36-1-381-5144).