KEK pályázat

A pályázati kiírás az alábbi két különálló pályázati lehetőséget tartalmazza.

 

1. KEK Együttműködési Tevékenységek (Cooperation Activities)

 

A program keretében a KEK térséghez kötődő változatos témájú, kis méretű társadalmi/tudományos/kulturális projektek kaphatnak támogatást.

 

Pályázati kiírás: https://www.cei.int/cei-cooperation-activities (PDF-ben is mellékelve)

Leadási határidő: 2019. július 24. éjfél, elektronikus pályázás

Megvalósítás időszaka: 2020 jan. 1. – 2020. dec. 31.

Pályázható max. támogatás: 15.000 EUR, max. 50%-os intenzitás

 

A KEK Együttműködési Tevékenységek kisméretű és korlátozott időtartamú projektek, amelyek elsősorban szemináriumok, workshopok, rövid képzések vagy más típusú események, találkozók formájában valósulnak meg aKEK Együttműködési Alap[1] finanszírozásában. A 2019 májusában közzétett felhívás a 2020-as évben végrehajtandó projektekre vonatkozik. Egy kérelmező egy pályázatot nyújthat be, a betartandó pályázati kritériumok a megadott linken elérhetőek.

 

Fontos, hogy a pályázat az Akcióterv valamely céljának/céljainak eléréséhez kapcsolódjon, és hogy a projekteknek a KEK régióban kell megvalósulniuk, továbbá hogy a projekteknek legalább a KEK államok egyharmadát (azaz hatot) kell bevonniuk (ezt nemcsak a kérelem elkészítésekor, hanem a végrehajtáskor is tiszteletben kell tartani).

 

A pályázók maximum 50%-os KEK hozzájárulást kérhetnek/kaphatnak, legfeljebb 15 000 EUR értékben.

 

A pályázatokat, beleértve a költségvetést és igazoló dokumentumo(ka)t az applications.coopfund@cei.int e-mail címen lehet benyújtani július 24. éjfélig (másolatban az adott tagország KEK nemzeti koordinátora, HU esetében: CeiHungary@mfa.gov.hu). Minden pályázó értesítést kap a titkárságtól egy referenciaszámmal az értékelési fázis eredményeinek nyomon követése érdekében.

 

2. KEK Tudáscsere Program Know‐How Exchange Programme (KEP)

 

A program keretében kifejezetten EU-tag KEK országok intézményei adnak át tudást nem EU-tag KEK államoknak (e projekteket Olaszország finanszírozza, így a kiválasztásra Magyarországnak korlátozott ráhatása van).

 

Pályázati kiírás és információk: https://www.cei.int/kep (PDF-ben is mellékelve)

Leadási határidő: 2019. július 1. éjfél, elektronikus pályázás

Megvalósítás időszaka: 2020 jan. 1. – 2021. dec. 31. (nincs ezen belül minimum időtartam)

Pályázható max. támogatás: 40.000 EUR, max. 50%-os intenzitás

 

Az olasz finanszírozású KEK EBRD Alap-ból[2] támogatott Know‐How Exchange Programme (KEP) olyan támogató eszköz, amely révén az EU-tag KEK országok célzottan (akár kormányzati) know-how-t és jó gyakorlatokat adnak át az EU-n kívüli KEK-tagállamoknak. Így tehát pályázni jogosult az EU-tag KEK államok bármely jogi entitása, és kedvezményezettek lehetnek a nem EU-tag KEK országok jogi entitásai.

 

Főbb céljai: a nem EU-tagok gazdasági és társadalmi fejlődésének támogatása, a később csatlakozott KEK EU-tagállamok támogatása a kedvezményezettből donorrá válásban (emerging donors), valamint a KEK országok intézményei közötti együttműködés támogatása. A KEP prioritási területei: európai integráció, kapacitásépítés és piacgazdaság, továbbá az infrastrukturális tervezés és fejlesztés.

 

Jellemző KEP tevékenységek: on‐the‐job training, workshops, staff secondment, study tours, peer review missions, assistance in the preparation of strategic documents (e.g. development plans, reforms, strategic studies), technology transfer, technical assistance.

***

A kitöltött pályázati űrlapot, költségvetést és igazoló dokumentumokat 2019. július 1. éjfélig kell benyújtani a kep@cei.int címen, (másolatban az adott tagország KEK nemzeti koordinátorát is címezve, HU esetében: CeiHungary@mfa.gov.hu).

 

Kérjük, hogy a pályázaton való részvételi szándékról tájékoztassák a Központot annak érdekében, hogy a KEU mint KEK nemzeti koordinátor a beadott pályázatot nyomon tudja követni és lehetőségei szerint segíteni tudja annak pozitív elbírálását.

 [1] Az Alap KEK tagállamok éves hozzájárulásaiból összeálló költségvetése évi kb. 350.000 EUR szétosztását teszi lehetővé. A pályázatokat a KEK Titkárság bírálja el, a nyertesek listáját a KEK nemzeti koordinátorok hagyják jóvá.

[2] Az olasz külügyminisztérium által finanszírozott EBRD-donoralap idén kb. 290.000 EUR értékben ítélhet meg KEP támogatást.