Viestejä: talvisodan Suomesta ja kansannousun Unkarista

Domokos Varga; Outi Hassi (toim., suom.)
Kalevala Ystävyyspiiri, [Budapest], 135 s.
ISBN 951-98600-2-9
2006