Szociolingvisztikai előadás II. 6.

Kovács Magdolna Két- és többnyelvűség című magyar nyelvű előadása a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, II. 6.

Dátum:  február 5.
Időpont: 22:00
Helyszín:  Magyar Kulturális és Tudományos Központ
Kaisaniemenkatu 10, Helsinki

Szociolingvisztikai előadás II. 6.

Kovács Magdolna Két- és többnyelvűség című magyar nyelvű előadása a Magyar Kulturális és Tudományos Központban, II. 6.

Kovács Magdolna Két- és többnyelvűség: nyelvhasználat és identitás című, február 6-án, kedden 18 órakor kezdődő előadásával folytatódik a Magyar Kulturális és Tudományos Központban (Kaisaniemenkatu 10., Helsinki) két éve elkezdett sorozat, melynek keretében Finnországban élő magyar kutatók és egyetemi oktatók munkájával ismerkedhetünk meg.

Az előadás a kisebbségi nyelvhasználat kérdéseit érinti. A két- és többnyelvűség gyakori a világban, a kisebbségben élők nyelvhasználatához, illetve annak bizonyos jelenségeihez azonban a többségieken kívül a saját kisebbségi csoport tagjai is negatívan viszonyulhatnak, valamint egyéb csoportok is elítélhetik azt. Ez jelentősen kihathat a kisebbségi identitásra is. Az előadás első része ezzel a témával foglalkozik. A két vagy több nyelv egy társalgáson, illetve egy mondaton belüli használatára (az ún. kódváltásra) is kitér az előadás, s röviden bemutatja a kódváltás legfontosabb társalgási funkcióit. Az előadás anyaga a finnországi magyarok között végzett nyelvhasználati vizsgálaton alapul, de bizonyos jelenségeket más nyelvekből vett példák illusztrálnak.

Kovács Magdolna 1981-ben végzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen (JATE, ma: Szegedi Tudományegyetem) magyar–történelem–finnugor szakon. Ugyanitt doktorált 1983-ban finnugrisztikából (ún. kisdoktori). Szociolingvisztikai témájú disszertációjával 2001-ben szerzett PhD fokozatot a turkui Åbo Akademin, a docensi címet pedig a Helsinki Egyetemen nyerte el 2008-ban.

Az egyetemi diploma megszerzése után Kovács Magdolna a JATÉ-n és az MTA Nyelvtudományi Intézetében dolgozott, majd 1987 és 1991 között a Turkui Egyetemen volt magyar lektor. A Helsinki Egyetemen 2002-től tanít magyar nyelvet és kultúrát. Kutatási területe a szociolingvisztika, elsősorban a kisebbségi közösségek két- és többnyelvűségével foglalkozik, de a magyartanítással kapcsolatos, valamint lexikográfiai tanulmányai is megjelentek. A 2015-ben megjelent új finn–magyar középszótár egyik főszerkesztője.