Balassi füzetek 1. - Miénk a vár!

A Balassi-füzeteket a Magyarország határain kívül élő magyar származású gyerekek számára terveztük, nekik szánjuk. A modulszerűen variálható füzetek elsősorban a hétvégi magyar iskolákban használhatók, de ha nincs a közelben csoportos tanulási lehetőség, akkor akár egyedül is érdemes olvasmány- és feladatgyűjteményként tanulni belőle.

Az első kötet a Miénk a vár! címet kapta. A cím és a téma kiválasztásával kettős célunk volt: elsősorban – Kosztolányi Dezsőt idézve – szeretnénk, ha a diaszpórában és szórványban élő magyarok újabb generációi is megsejtenék, hogy folyamatosan épülő, „Erős várunk a nyelv”. Másodsorban pedig azért, hogy a képzeletbeli vártúrán játszva sajátíthassanak el magyar művelődéstörténeti és történelmi ismereteket. A várak, a lovagok és várúrnők megidézésével érdekes és hasznos feladatokat kínálunk a szabadidejüket a magyar nyelv tanulására és tanítására áldozó diákoknak és tanáraiknak.

Sorozatunk zöld címkével jelölt kötetét azoknak szánjuk, akik otthon is hallanak magyar szót, szüleikkel – jó esetben testvéreikkel is – magyarul beszélnek, de iskolai tanulmányaikat nem magyarul végzik, ezért szükségük van bizonyos nyelvi készségek fejlesztésére. A Közös Európai Referenciakeret meghatározása szerint ők B1/B2 szintű nyelvtudással rendelkeznek. 7-8 éves kortól egészen 13-14 éves korig ajánljuk kiadványunkat. A 4-5 oldalas leckék anyagát úgy alakítottuk ki, hogy egy-egy hétvégi foglalkozáson feldolgozható anyagot tartalmazzanak.