Megújult Báthory István emléktáblája Tartuban

Születése napján, 2021. szeptember 27-én avatták fel Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király és litván nagyfejedelem megújult emléktábláját az észtországi Tartu egyetemének falán.

Az eseményen tartott beszédében Schőberl Márton kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy Báthory meghatározó szerepet töltött be Észtország történelmében. Nevéhez fűződik a Tartui Egyetem előzményeként szolgáló jezsuita kollégium megalapítása, valamint városi jogok adományozása Valga városának.

null

Báthory emlékét korábban csupán egy észt-lengyel nyelvű tábla őrizte. A tábla megújítását és magyar nyelvű kiegészítését Pusztay János nyelvész professzor kezdeményezte, a projekt a Miniszterelnökség támogatásával és az Észtországi Magyarok Munkácsy Mihály Egyesületének közreműködésével valósult meg.

A háromnyelvű tábla nemcsak Báthorynak állít emléket, hanem annak is, hogy az egyetem épületében működött a két világháború között a Tartui Magyar Tudományos Intézet, illetve a magyar és a lengyel lektorátus, valamint a cári időkben mintegy kétezer lengyel diák és tudós számára biztosított tanulási és kutatási lehetőséget.

Tartu – Veszprém testvérvárosa – kiemelt helyet tölt be a magyar-észt kapcsolatokban, amelyekre idén külön figyelem is irányul, hiszen a két ország 100 évvel ezelőtt vette fel egymással a diplomáciai kapcsolatokat.

A két világháború között a város egyetemén több magyar professzor is segített megalapozni a független Észtország felsőfokú oktatását. Az egyetem a szovjet időszakban sok kárpátaljai magyarnak biztosított továbbtanulási lehetőséget, és évtizedek óta komoly szerepet játszik a két ország közötti kulturális kapcsolatok fejlesztésében.