Egy eltűnt birodalom sokféle utóélete. Ausztria-Magyarország összeomlása és továbbélése a helyi társadalmak felől nézve - Egry Gábor előadása

Dátum:  november 24.
Időpont: 18:00
Helyszín:  Liszt Intézet Brüsszel
Treurenberg 10, 1000 Brüsszel
null

Egry Gábor eelőadása a helyi közösségek nézőpontját használja fel annak bemutatására, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia intézményes, társadalmi és politikai keretei sokkal nagyobb mértékben meghatározták az utódállamokat, mint azt általában gondoljuk. Megszakítottság és folyamatosság, és a folyamatosság megteremtésének képessége egyidejű élménye volt azoknak, akik átélték ezt az időszakot, amikor a Monarchiától örökölt keretek sokszor alapvető módon határozták meg az egyébként azzal szakítani kívánó új nemzetállamok működését. Többek közt Bukarest ellen fellázadó román prefektusok, a világháború első évében a Wacht am Rheint vezénylő magyar polgármesterből lett szlovák városbíró, önkéntes tűzoltók, megvesztegetett állambiztonsági főnökök sorakoznak a már-már pikareszk szereplőgárdában.

 

Egry Gábor

Történész, MTA doktora, főigazgató. Négy könyve és két szerkesztett kötete jelent meg, legutóbb Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918-1944 (Napvilág, Budapest, 2015), korábban pedig Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogások Magyarországon a rendszerváltás után (Napvilág, Budapest, 2010), valamint tanulmányai és írásai szakfolyóiratokban, heti- és napilapokban történeti és emlékezetpolitikai témákban. Vendégoktató volt a Miskolci Egyetemen, a rigai Stradins Egyetemen és az ELTÉ-n, az MTA Bolyai-ösztöndíjasa, a bukaresti New Europe College – Instituefor Advanced Studies, az Imre Kertész Kolleg és a retensburgi Institut für Ost und Südosteuropa ösztöndíjasa, Fulbright vendégkutató a Stanford Egyetemen (Center for Russian East European and Eurasian Studies).

Fő kutatási területe a kisebbségek és a nacionalizmus Közép- és Kelet-Európában a 19–20. században, kiemelten a két világháború közti Erdély és annak regionalista irányzatai. Birodalmi átmenetek helyi kontextusban című kutatási projektjét az OTKA támogatja, ennek Közép-Európára kiterjesztett változatával 2017-ben az Európai Kutatási Tanács (ERC) Consolidator Grantjét nyerte el (NEPOSTRANS – Negotiating post-imperial transitions: from remobilization to nation-state consolidation. A comparative study of local and regional transitions in post-Habsburg East and Central Europe).