A Márton Áron ösztöndíjprogram pályázatai a 2022/2023-as tanévre

Meghirdetésre kerültek a Márton Áron ösztöndíjprogram pályázatai a 2022/2023-as tanévre

Az ösztöndíjak célja:
A hungarológia képzésben Magyarország, a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok magyar nyelvtudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása.
A magyarságismereti képzésben a diaszpórában élő, magyar származású fiatalok identitásának megerősítése magyarnyelv-tudásuk és Magyarországgal kapcsolatos ismereteik fejlesztésén és elmélyítésén keresztül.
A műfordító képzésben a magyar irodalom és a műfordítás iránt elkötelezett külföldi állampolgárok irodalmi ismereteinek és magyarnyelv-tudásának fejlesztése, illetve a műfordítás gyakorlatába való bevezetése.

Pályázati határidő:

Hungarológiai képzés - 2022. március 8.
Magyarságismereti képzés – 2022. március 10.
Műfordító képzés – 2022. március 10.