Az EUNIC tagjainak nyilatkozata

"Az Európai Unió nemzeti kulturális intézeteinek hálózataként közösen elítéljük az Ukrajna elleni agressziót, a demokrácia elleni nyilvánvaló és indokolatlan támadást. Támogatásunkat és szolidaritásunkat fejezzük ki kollégáinkkal, társainkkal és Ukrajna népével. Kulturális kapcsolatokon dolgozók hálózataként a bizalom és a békés globális rend érdekében párbeszéd indítványozására törekszünk.

Ukrán kulturális partnereinket nagy mértékben sújtja az erőszak, és mi szolidaritást vállalunk velük. Az EUNIC Ukrajnában és Ukrajna érdekében már évek óta rendkívül aktív: az EUNIC ukrajnai klasztere 13 tagból áll, Ukrajna nagykövetségei és kulturális központjai pedig világszerte partnerek az EUNIC számos más klaszterében. Ukrajnában az EUNIC-tagok által vezetett jelenlegi és közelmúltbeli jelentős kezdeményezések közé tartozik az Európa Háza (House of Europe) és a Kulturális Hidak (Culture Bridges), mindkettő többéves, több millió eurós projekt, amelyek változatos lehetőségeket teremtenek ukrajnai és EU-tagországbeli kulturális szereplők közötti kapacitások építése terén, valamint szakmai és kulturális csereprogramok vonatkozásában.

Legutóbbi munkája keretében az EUNIC tanulmányt közölt a sérülékeny kontextusokról, valamint kutatást végzett a kulturális kapcsolatok békét és stabilitást építő hatásáról. 2021 novemberében az UNESCO-val közösen workshopot tartottunk a művészi véleménynyilvánítás szabadságáról, és idén tavasszal összegyűlünk, hogy meghatározzuk a következő lépéseket az ukrán kulturális dolgozók diaszpórájának támogatására irányuló konkrét kezdeményezések tekintetében.

Határozottan elítéljük az ukrajnai agressziós megnyilvánulásokat, és a kulturális kapcsolatokat fenntartó szervezetek közösségeként az EUNIC és tagjai arra törekszenek majd, hogy felhasználják erőforrásaikat, befolyásukat, valamint más érzékeny helyzetekből származó közös tapasztalataikat, hogy továbbra is aktívan támogassák az ukrán civil társadalmat és a kulturális szereplőket. Ezeket a törekvéseket minden lehetséges eszközzel igyekszünk megvalósítani Ukrajnán belül és kívül egyaránt."

null