Balassi Nyári Egyetem 2022

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Balassi Bálint ösztöndíjprogram keretében idén is meghirdeti a Márton Áron ösztöndíjpályázatot a Balassi Nyári Egyetemen való részvételre.

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy az elnyerhető ösztöndíj segítségével a Balassi Nyári Egyetemen résztvevők fejleszthessék magyarnyelv-tudásukat és Magyarországgal kapcsolatos ismereteiket elmélyíthessék és megerősíthessék.

2. A pályázat tárgya

A Balassi Nyári Egyetem a magyar nyelv intenzív tanulása mellett a magyar irodalmat, történelmet, földrajzot, néprajzot, színháztörténetet, művelődéstörténetet bemutató előadásokat kínál a résztvevők számára. A 80 magyar nyelvórán kívül hungarológiai jellegű programokon, előadáson/terepmunkán vesznek részt az ösztöndíjat elnyert hallgatók 40 órában. A tantermen kívüli programok során (kirándulás, múzeumlátogatás stb.) saját tapasztalatokat, élményeket szerezhetnek Magyarország kultúrájával kapcsolatban. A magyar nyelvi képzési program írásbeli számonkéréssel zárul.

A négyhetes magyarországi tanulmányokra a KKM-ben kerül sor, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban: KKM MDA Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével.

3. Az ösztöndíj időszaka és tartalma

A képzés időtartama 4 hét (2022. július 18. – 2022. augusztus 12.)
Az ösztöndíj tartalma:
- képzési díj,
- a képzés tananyagai,
- szálláshely,
- napi 3 étkezés,
- 30-napos tömegközlekedési bérlet,
- részvétel a szakmai programokon,
- részvétel kiránduláson.
A meghirdetett ösztöndíjas keretszám: 60 fő

4. Pályázati feltételek

A Balassi Nyári Egyetemen való részvételre pályázatot nyújthat be
- a 18. életévét betöltött, magyar származású, a Kárpát-medencén kívüli diaszpórában élő, külföldi állampolgárságú személy, valamint
- a 18. életévét betöltött, nem magyar származású, külföldi állampolgárságú személy.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az aktív közösségi munka, valamint a magyar kultúrával kapcsolatos tevékenység.

Nyertes pályázat esetén az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a felnőttképzési szerződésben foglaltak, továbbá a szálláshely Házirendjének megszegése esetén a képzésre és szálláshelyi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik.

5. A pályázat beküldési határideje

A pályázat elektronikus beküldési határideje: 2022. április 1., 24.00 (UTC+1)

A pályázat benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos tudnivalók, továbbá az ösztöndíj elnyerésének és igénybevételének egyéb feltételei részletesen itt olvashatók.