V4-maiden luontoelokuvafestivaali verkossa

Päivämäärä: 19 marraskuuta - 28 marraskuuta
Paikka:  Online
null

V4-maiden – Tsekin, Puolan, Slovakian ja Unkarin – suurlähetystöt järjestävät verkossa luontoelokuvafestivaalin marraskuun kahtena viimeisenä viikonloppuna. Minifestivaalin tavoitteena on Keski- ja Itä-Euroopan kesyttömän luonnon esitteleminen sekä eloisan luonnon tuominen koteihin myöhäissyksyn illoiksi. Tapahtuma on osa Unkarin suurlähetystön ja kulttuurikeskuksen järjestämää tapahtumasarjaa Unkarin kauden 2021/2022 V4-maiden puheenjohtajuuden johdosta.

Linkit elokuviin lähetetään vähän ennen esityksiä etukäteen ilmoittautuneille sähköpostilla. Ilmoittautuminen tapahtuu annettujen Office Form -linkkien kautta (ks. alla ohjelmassa).

Kaikki elokuvat esitetään alkuperäisellä kielellä englanniksi tekstitettyinä. Katso trailerit klikkaamalla alla olevia elokuvien nimiä:

Ohjelma:

pe 19.11. – su 21.11.

pe 26.11. – su 28.11.

For English synopses, see below.

Wolves at the Borders (Vlci na hranicích – Tsekin tasavalta, 2020, 79 min, ohjaus: Martin Páv)
Sudet ovat palanneet! Reilut kaksisataa vuotta sitten sudet hävitettiin Tsekin tasavallan Broumovin alueelta, mutta ne ovat vähitellen palaamassa maaseudulle muuttaen paikallisten asukkaiden elämää. Dokumenttielokuva käsittelee susien palaamisen herättämiin ristiriitaisiin reaktioihin: joillekuille se antaa toivoa luonnon parantumisesta, kun taas toisten mielestä se tarkoittaa jatkuvaa uhkaa karjalle, jota ei voi tehokkaasti suojella. Voimmeko elää sutten ja toistemme kanssa?

Wild Forests, Wild Crags – in search of the Phantom (Vad erdők, vad bércek – A fantom nyomában, Unkari, 2020, 62 min, ohjaus: Szabolcs Mosonyi ja Erika Bagladi)
Aave vaeltaa metsässä. Sitä on melkein mahdotonta havaita, mutta jäljet paljastavat paljon sen elämäntavasta. Jäljet lumessa kertovat sen lähteneen laaksoa kohti. Kuoppa täynnä kuivuneita lehtiä on toiminut turvapaikkana päivän aikana, ja saaliista jääneet tähteet näyttävät, mitä se oli metsästänyt. Seuratessamme aavetta sen kotimetsä vähitellen avautuu silmiemme edessä. Vaellamme jokien pohjalla, syvissä kanjoneissa, aurinkoisilla kallioilla ja sumuisilla rinteillä – pohjois-unkarilaisessa vuoristossa, Slovakian ja Unkarin rajalla Karpaattien ja Ison Unkarin alangon välissä.

Honey Hunters (Łowcy miodu, Puola, 2016, 77 min, ohjaus: Krystian Matysek)
Honey Hunters on mehiläisten ja ihmisten yhteinen elämäntarina. Päästäkseen mehiläisten elämän salaisuuksien ytimeen kamera astuu sisään nykyaikaiseen sekä perinteiseen mehiläispesään kierrellen niin Puolan ja Uralin metsissä ja Nepalin vuorilla kuin Pariisin ja Varsovan katoillakin. Miljoonan vuoden ajan mehiläiset ovat ahkeroiden rakentaneet planeettamme luonnollista ympäristöä. Viime aikoina niitä on alkanut kuolla miljoonittain. Ehkä menneisyyteen palaaminen, alkuperäinen mehiläisten ja ihmisten rinnakkaiselon malli ja luonnonvarainen mehiläishoito voisivat auttaa meitä pelastamaan mehiläiset? Elokuvan innoittamana katsojan tekee varmasti mieli perustaa oman mehiläistarhansa!

The Wolf Mountains (Slovakia, 2013, 48 min, ohjaus Erik Baláž)
Tämä on tarina yhdestä Euroopan viimeisistä erämaista, jossa jokaisella eliöllä on roolinsa elämän ja kuoleman ikuisessa kiertokulussa. Slovakialainen elokuvantekijä Erik Baláž sekä hänen ystävänsä Karol Kaliský ja Jozef Fiala vaelsivat kolmen vuoden ajan Itä-Karpaattien vuoristossa ja metsissä, Slovakian, Puolan ja Ukrainan alueella. He löysivät lähes koskemattomat "Susivuoret". Muinaiset ihmiset kunnioittivat susia, mutta myöhempinä vuosisatoina laajamittainen metsästys ja maatalousmaan leviäminen johtivat ne lähes sukupuuttoon. Vain kestävimmät kasvi- ja eläinlajit selvisivät. Elokuva vie meidät aikoihin, jolloin Euroopan erämaat olivat villejä ja elinvoimaisia elinympäristöjä. Se tarjoaa myös mahdollisuuden katsoa silmiin niitä olentoja, joiden kanssa olemme eläneet yhteisessä menneisyydessämme.

In English:

Wolves at the Borders (Vlci na hranicích - Czech Republic, 2020, 79 min, directed by Martin Páv)
Wolves are back! Having been exterminated in the Broumov region in the Czech Republic more than two hundred years ago, wolves have been slowly returning to the countryside and changing lives of the locals. The documentary looks at the contradictory reactions to their arrival: while for some people they offer hope of making the nature healthier, others see them only as enemies killing helpless farm animals who cannot be effectively protected. Are we able to coexist with wolves and with each other?

Wild Forests, Wild Crags – in search of the Phantom (Vad erdők, vad bércek – A fantom nyomában, Hungary, 2020, 62 min, directed by Szabolcs Mosonyi and Erika Bagladi)
There is a phantom wandering in the forest. It is almost impossible to spot, but its traces reveal a lot about its habits and way of life. Its footsteps in the snow tell us that it was heading towards the valley. The hole with the dry leaves was its refuge during the day and the leftover of its prey shows what it was hunting for. While following the phantom, the forest it dwells in gradually opens up in front of our eyes. We roam in river beds, deep creeks, sunlit crags, misty hillsides – in the North Hungarian Mountains, the transitional zone on the Slovakian–Hungarian border between the Carpathians and the Great Plain of Hungary.

Honey Hunters (Łowcy miodu, Poland, 2016, 77 min, directed by Krystian Matysek)
Honey Hunters is a life story of bees and people. In order to get to the bottom of mysteries of the life of bees, the camera enters a contemporary and a traditional wild beehive. It wanders the forests in Poland and Ural, the mountains in Nepal and the roofs of Paris and Warsaw. For a million years bees have been laboriously building the natural environment of our planet. These days, they started to die by millions. Maybe reaching for the past, the original model of coexistence of bees and people, for wild tree beekeeping, can help us to save the bees? After watching “Honey Hunters” you too will like to have your own beehive and harvest your own honey!

The Wolf Mountains (Slovakia, 2013, 48 min, directed by Erik Baláž)
This is the story of one of the last wildernesses in Europe, where each creature plays its role in the eternal cycle of life and death. For three years, Slovak filmmaker Erik Baláž, and his friends Karol Kaliský and Jozef Fiala, trekked the length and breadth of the mountains and forests of Eastern Carpathians, a region that straddles Slovakia, Poland and Ukraine. They discovered the almost intact ”Wolf Mountains“. Ancient people once revered the wolf but in later centuries, extensive hunting and farmland occupation lead to their near extinction. Only the most resilient plants and animals survived this onslaught. The film offers a journey back to times, when the European wilderness was truly a wild and living organic entity. It also offers a chance to look into the eyes of the creatures, with which we used to live in our common past.