Unkarinkielinen luento kansatieteestä 24.2.

Ildikó Lehtisen unkarinkielinen luento aiheesta ”Pukeutuminen ja identiteetti suomalais-ugrilaisten kansojen keskuudessa – Museologiaa ja kansatiedettä” (Öltözködés és identitás a finnugor népek körében – Muzeológiai és néprajzi elmélkedések) pe 24.2.

Päivämäärä: 23 helmikuuta
Aika: 22:00
Paikka:  Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus
Kaisaniemenkatu 10, Helsinki

Unkarinkielinen luento kansatieteestä 24.2.

Ildikó Lehtisen unkarinkielinen luento aiheesta ”Pukeutuminen ja identiteetti suomalais-ugrilaisten kansojen keskuudessa – Museologiaa ja kansatiedettä” (Öltözködés és identitás a finnugor népek körében – Muzeológiai és néprajzi elmélkedések) pe 24.2.

Ildikó Lehtinen jatkaa Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen viime vuonna alkanutta unkarinkielistä luentosarjaa, jossa saamme tutustua Suomessa elävien unkarilaisten tutkijoiden ja yliopisto-opettajien työhön. Lehtinen pitää kansatieteellisen luentonsa perjantaina 24.2. klo 18 alkaen Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksessa (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki).

Museoiden kokoelmat ovat aina jossain määrin sattumanvaraisia. Aineellisen kulttuurin monimuotoisuutta on lähes mahdotonta esitellä ainoastaan museonäyttelyiden avulla. Tutkiessani suomalaisia kansallispukuja esiin nousi yhä uusia kysymyksiä, joihin en saanut vastausta – kansallispuvuista alettiin nimittäin luopua Suomessa jo 1800-luvulla. 1980-luvulla kansallispuvut olivat vielä elävää perinnettä Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen keskuudessa.

Vuodesta 1981 olen osallistunut tutkimusretkille Venäjän suomalais-ugrilaisia kieliä puhuville alueille ensin Suomalaisen Tiedeakatemian tutkimusprojektin yhteydessä ja sitten Suomen Kulttuurirahaston apurahansaajana. Kiersin marilaiskaupunkeja ja -kyliä, ja pukujen kautta minulle on avautunut marien jokapäiväinen elämä ja tapakulttuuri. Venäjän dramaattiset yhteiskunnalliset muutokset ovat heijastuneet myös suomalais-ugrilaisten kansojen perinteiseen kulttuuriin, minkä sain huomata myös tutkimusretkilläni 30 vuoden aikana.

Ildikó Lehtinen aloitti kansatieteen opintonsa Budapestin Eötvös Loránd -yliopiston humanistisessa tiedekunnassa, ja vuoden 1969 jälkeen hän jatkoi Helsingin yliopistossa. Väitöskirjassaan (1994) hän käsitteli marien koruperinnettä. Lehtinen on toiminut vuodesta 1972 tutkijana Suomen kansallismuseossa sekä Kulttuurien museossa, lisäksi hän pitää luentoja dosenttina Helsingin yliopistossa.
Huom! Luento on unkarinkielinen. Tervetuloa!