Sosiolingvistiikasta unkariksi 28.4.

László Vinczen unkarinkielinen luento ”Kielen säilyttämisen mahdollisuuksia vähemmistöjen keskuudessa” (A nyelvmegtartás lehetőségei kisebbségi kontextusban) UKTK:ssa 28.4.

Päivämäärä: 27 huhtikuuta
Aika: 21:00
Paikka:  Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus
Kaisaniemenkatu 10, Helsinki

Sosiolingvistiikasta unkariksi 28.4.

Suomessa asuvien unkarilaistutkijoiden luentosarjassa:

László Vinczen unkarinkielinen luento ”Kielen säilyttämisen mahdollisuuksia vähemmistöjen keskuudessa” (A nyelvmegtartás lehetőségei kisebbségi kontextusban) UKTK:ssa 28.4.

Unkarilaistutkijoiden luentosarjaa jatkaa huhtikuussa László Vincze Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksessa (Kaisaniemenkatu 10, Helsinki) perjantaina 28.4. klo 18.

Empiirisiin tutkimuksiin perustuva luento antaa katsauksen Slovakian unkarilaisten, suomenruotsalaisten sekä Etelä-Tirolin itävaltalaisten menneisyydestä ja nykytilanteesta. Aihetta käsitellään vähemmistöjen tilanteen historiallisista ja poliittisista näkökulmista, kuten vähemmistökielten lainmukaisesta tukemisesta sekä vaikuttavimmista kielipoliittisista käänteistä.

Vincze etsii tuhansilta vastaajilta saamiaan tietoja analysoimalla vastausta ulkounkarilaisten yhteisöjen kannalta tärkeimpiin kysymyksiin, kuten mitkä tekijät edesauttavat vähemmistöäidinkielen käyttöä ja vähemmistökansanosan säilymistä. Kansainvälisen vertailun avulla selviää, kuinka äidinkielen käytön mahdollisuuksia koskevat säännöt voisivat tukea tehokkaasti kielen säilymistä.

László Vincze väitteli tohtoriksi vuonna 2011 Pécsin yliopistosta sovelletussa kielitieteessä ja vuonna 2013 Helsingin yliopistosta viestinnän oppiaineessa. Vuonna 2016 Vincze sai Helsingin yliopistossa dosentin arvonimen. László Vincze on työskennellyt vuodesta 2009 tutkijana Helsingin Soc&kom:issa (Svenska social- och kommunalhögskolan). Hän tutkii vähemmistökielten säilymismahdollisuuksia, vähemmistöjen ja enemmistöjen välistä kommunikaatiota sekä interetnisten yhteyksien muotoutumista.

Huom! Luento on unkarinkielinen.