Kansallispäivän kunniamerkki

Unkarin presidentti János Áder myönsi Unkarin 1956 kansannousun ja vapaustaistelun muistopäivänä Unkarin kultaisen ansioristin Markku Niemelle.

Päivämäärä: 22 lokakuuta
Aika: 21:00
Paikka:  Unkarin suurlähetystössä
Kuusisaarenkuja 6, Helsinki

Kansallispäivän kunniamerkki

Unkarin presidentti János Áder myönsi Unkarin 1956 kansannousun ja vapaustaistelun muistopäivänä Unkarin kultaisen ansioristin Markku Niemelle.

Markku Antero Niemi kuuluu niihin Unkarin ystäviin, jotka ovat vuosikymmenten ajan pyyteettömästi rakentaneet Suomen ja Unkarin välisiä suhteita. Finnairilla johtoasemassa toimiessaan hän teki aloitteen yhteistyöstä Malévin kanssa, jonka lisäksi hän yksityishenkilönä edesauttoi aktiivisesti sisarseurakuntien ja siviilidiplomaattisten suhteiden kehittämistä. Niemi liittyi 1970 Unkarin ystäväin kerhoon, jonka puheenjohtajana hän toimi 1986‒1998. Nyt annettu kunniamerkki on samalla tunnustus tämän 1937 perustetun yhdistyksen tekemälle työlle. Unkarin ystäväin kerho edisti kuudenkymmenen vuoden ajan monella eri tavalla Unkari-tietoisuutta Suomessa ja kehitti Suomen ja Unkarin välisiä suhteita entistä tiiviimmiksi sellaisten suomalaisten asiantuntijoiden johdolla kuten esim. professori Lauri Kettunen, kirjailija Helga Nuorpuu, johtaja Väinö Musikka, professori Antti Sovijärvi ja rovasti Martti Voipio. Kerho järjesti alusta lähtien unkarin kielen kursseja ja harrastuskerhoja. Myöhemmin, Suomi-Unkari Seuran perustamisen jälkeen 50-luvulla Unkarin ystäväin kerhon pääasialliseksi tehtäväksi jäi järjestää säännöllisiä Unkari-iltoja. Näissä tilaisuuksissa yhdistyksen lähes 200 jäsentä yhdessä muiden kiinnostuneiden kanssa saattoi tutustua unkarilaiseen kulttuuriin erilaisten esitelmien ja konserttien kautta. Unkari-illoissa esiintyi suomalaisia ja unkarilaisia taiteilijoita ja asiantuntijoita kuten Csaba ja Géza Szilvay, István Rácz, Béla Jávorszky, Lajos Szopori Nagy, Márta Csepregi, István Nyirkos, László Imre ja Ildikó Lehtinen.

Kunniamerkit luovutti suurlähettiläs Kristóf Forrai kansallispäivän juhlatilaisuudessa Helsingin Unkarin suurlähetystössä. Onnittelumme Markku Niemelle!