Antal Kelle: Personal Abstractions galleria U:ssa

Antal Kelle ArtFormer: Personal Abstractions galleria U:ssa 17.8.–16.9.

Päivämäärä: 15 elokuuta - 15 syyskuuta
Aika: 21:00
Paikka:  galleria U
Kaisaniemenkatu 10, Helsinki

Antal Kelle: Personal Abstractions galleria U:ssa

Antal Kelle ArtFormer: Personal Abstractions galleria U:ssa 17.8.–16.9.

Näyttelyssä esillä olevat teokset eivät ole vain epätavallisia, vaan ne ovat eri kulmasta nähtyinä eri tavalla tulkittavissa. Taiteilija reagoi ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja näiden käsitteellisiin muotoihin, filosofisiin abstraktioihin yhtaikaa veistoksien, kuvien ja animaation avulla.

Antal Kellen taiteen, ajattelutavan ja maailmankatsomuksen perustana on vastavuoroisuus, jota hän ilmaisee loputtoman yksinkertaisilla muodoilla ja niiden muunneltavuudella ja liikkeellä. Kelle tutkii erilaisia näkökulmia ja selityksiä, panee ne törmäämään toisiinsa, esittelee, sisällyttää näköpiiriinsä, ajatteluunsa ja muotokieleensä. Johtopäätösten purkamisen ja ajatusten kehittelyn hän jättää meille, mutta tekee kuitenkin auliisti kaikkensa, jotta voisimme kysellä häneltä asioita ja vastata hänen puhutteluunsa. Aikakauden, tilan ja ajan yläpuolella olevasta ajattelusta nousevat uudet oivallukset ja huipputekniikalla toteutetut, interaktiiviset ratkaisut sekä pyrkimys holistiseen integraatioon ja muodon äärimmäiseen pelkistämiseen tekevät Kellen taiteesta riippumatonta kineettisestä, kyberneettisistä ja kaikesta muustakin tunnetusta taiteesta. Hän valaa perustukset täysin uudenlaiselle taiteelle, joka herkistää aistejamme, laajentaa näköalojamme ja tietämystämme, sekä kannustaa meitä todellisuuden syvempään tuntemiseen, monipuoliseen lähestymiseen ja sietokykymme kasvattamiseen. Kelle rohkaisee meitä lakkaamatta muodostamaan mielipiteitä teoksistaan, maailmasta ja kaikenlaisista ilmiöistä, sillä oleellisten asioiden tunnistaminen lähtee katsantokantojen erilaisuudesta, mikä auttaa meitä samalla kontrolloimaan uusia olettamuksia.

Kelle kutsuu itseään ArtFormeriksi, joka on hänen mukaansa kuvataiteen kategoria, joka yhdistää taiteen, leikin ja tieteen. Hänen luomansa esineet pitävät usein sisällään jonkinlaisen filosofian, fysiikan tai matemaattisen ongelman. Vuonna 2012 kaksi Kellen veistosta oli esillä Venetsian biennaalin Unkarin paviljongissa.

Näyttely on osa Helsinki Design Weekin ohjelmistoa.

Antal Kellen kotisivut: http://www.artformer.com/index_eng.php

 

Antal Kellen näyttely on lisäksi Jyväskylässä 9.–13. elokuuta järjestettävään Bridges Finland 2016 -konferenssiin liittyvä tapahtuma Helsingissä. Bridges-konferenssi on maailman laajin poikkitieteellinen konferenssi, jonka teemana ovat matematiikka ja taide.

HUNGARIAN S-T-E-A-M! (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics)

Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen ja Experience Workshop Finlandin ohjelmistoa Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksessa (Kaisaniemenkatu 10):
15.8. klo 17 Antal Kelle pitää ArtFormer-työpajan Maunulan matematiikkalukion oppilaille
16.8. klo 14–17 Learning Sciences through the Arts? Learning Arts through the Sciences? Tieteellinen symposiumi Antal Kellen, opetuksen ammattilaisten ja taiteilijoiden kanssa. Symposiumin johtaa Jyväskylän yliopiston STEAM-opetuksen tutkija Dr. Kristóf Fenyvesi.
klo 17 Antal Kellen luento: „Theory and Practice”
klo 18 Antal Kellen Personal Abstractions -näyttelyn avaa professori Marjorie Senechal.

Lisäksi:
10.–11.9. Experience Workshopin tapahtuma HUNGARIAN S-T-E-A-M! -ohjelmassa
(Kattilahalli, Suvilahti)
Experience Workshop Helsinki Design Weekin Lasten viikonloppuna
Experience Workshop vie taiteen ja matematiikan yhteyden Helsinki Design Weekille, Euroopan tutkijoiden yöhon sekä kouluihin. Experience Workshop tiimi: Tieteen ja matematiikan historia, Osmo Pekonen; tieteen ja fysiikan historia, Johan Stén; STEAM-opetuksen tutkija, Kristóf Fenyvesi.
Contact: info@experienceworkshop.hu / Website: www.experienceworkshop.hu
Facebook: www.facebook.com/experienceworkshop.math.art

Näyttelyn tukijat:
Balassi instituutti
Nemzeti Kulturális Alap (Unkarin kulttuurirahasto)
Unkarin ulkomaankauppa- ja ulkoministeriö