Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

koskien Unkarin kulttuuri-instituutin sähköpostilistalle liittymistä ja uutiskirjeen tilaamista

1. Rekisterin ylläpitäjä

Unkarin ulkoasiainministeriö

Toimipaikka: Budapest
Postiosoite: 1125 Budapest, Bem rakpart 47.
Puhelin: +36 1 458 – 1392
Sähköposti: hatkult(at)mfa.gov.hu

2. Tietosuojavastaava

dr. Szilvia Molnár-Friedrich
Sähköposti: SzMolnar-Friedrich(at)mfa.gov.hu
Puhelin: +36-1-458-1597

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoitus: Tilastotietojen käsittely edesauttaa sivuston kävijöiden tunnistamista tilastollisiin tarkoituksiin.
Soveltamisala: Verkkosivustolla vierailun aikana tallennetaan automaattisesti käyttäjän vierailun aloitus- ja lopetusajankohdat, selaimen ja käyttöjärjestelmän tiedot sekä käyttäjän IP-osoite. Sivusto lähettää käyttäjän laitteelle pieniä tiedostoja, evästeitä. Verkkosivuston tarkastelusta saaduista tiedoista luodaan automaattisesti tilastotietoja.
Oikeusperuste: Napsauttamalla ilmestyvässä ponnahdusikkunassa olevaa ”Sallin evästeet” -painiketta käyttäjä valtuuttaa rekisterinpitäjän käyttämään evästeitä verkkosivustolla ja siten käsittelemään henkilötietojaan. GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti käyttäjä antaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn napsauttamalla "Sallin evästeet" –painiketta. Mikäli käyttäjä ei salli evästeiden käyttöä, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan verkkosivusto käyttää ainoastaan sivuston toiminnan kannalta tarpeellisia evästeitä, eikä henkilötietoja käsitellä.

Tietojen käsittelyn tarkoitus: Kulttuuritarkoituksiin kerättävien tietojen tarkoituksena on tiedottaa postituslistalle liittyneille henkilöille ajantasaista tietoa sähköpostitse Unkarin ulkoasiainministeriön alaisuuteen kuuluvan kulttuuri-instituutin järjestämistä ohjelmista ja toiminnasta. Rekisteröitymisellä pyritään edesauttamaan näihin tapahtumiin osallistumista.
Soveltamisala: Nimi, sähköpostiosoite
Oikeusperuste: Tietojen käsittely perustuu GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, oikeusperusteena käyttäjän suostumus.

Verkkosivuston yhteystiedot: culture.hu

4. Henkilötietojen lähde ja laatu, mikäli ne eivät ole tulleet Ulkoasiainministeriölle asianosaiselta

Unkarin ulkoasiainministeriö ei käsittele sellaisia henkilötietoja, jotka on saatu muualta kuin asianosaiselta.

5. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajien kategoriat, tietojen käsittely

Unkarin ulkoasiainministeriö säilyttää rekisteröityjä tietoja NISZ Nemzeti Infokommunkációs Zrt:n palvelimella. Uutiskirjepalvelua hoitaa Ministeriön yhteistyökumppani Lounge Design Kft. (ja tämän tytäryhtiö Trendency Kft.)

6. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin sille on asianosaisen suostumus. Suostimuksen voi parua milloin tahansa. Mikäli käyttäjä ei peruuta suostumustaan, Unkarin ulkoasiainministeriö harkitsee tarvetta tietojen säilyttämiselle kolmen vuoden välein.

7. Asianosaisen oikeus tietojen käsittelyä koskien

7.1. Määräaika

Unkarin ulkoasiainministeriö täyttää asianosaisen oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön enintään kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta.

Ulkoasiainministeriö voi tarvittaessa pidentää tätä ajanjaksoa vielä kahdella kuukaudella, mikäli pyynnön monimutkaisuus ja pyyntöjen lukumäärä tätä vaativat. Ulkoasiainministeriö ilmoittaa määräajan jatkamisesta ja viivästymisen syistä asianomaiselle kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

7.2. Asianosaisen oikeudet tietojen käsittelyä koskien

7.2.1. Pääsy omiin henkilötietoihin

Asianosaisella on oikeus pyytää Ulkoasiainministeriöltä tietoja kohdassa 1. annettujen yhteystietojen kautta siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan, ja mikäli niitä käsitellään, asianosaisella on oikeus saada selville:

· mitä henkilötietoja Ulkoasiainministeriö kerää, millä oikeusperusteella ja mihin tiedonhallintatarkoituksiin tietoja kerätään sekä kuinka kauan tietoja käsitellään.

· kenelle, milloin ja millä lainsääteisellä perusteella Ulkoasiainministeriö on antanut pääsyn henkilötietoihin tai kenelle Ministeriö on välittänyt henkilötiedot;

· henkilötietojen lähde;

· käyttääkö Kulttuuri-instituutti automatisoitua päätöksentekoa, esimerkiksi profilointia.

Ulkoasiainministeriö toimittaa asianosaisen pyynnöstä kopion henkilötietojen käsittelystä ensimmäisellä kerralla maksutta. Tämän jälkeen se voi periä kohtuullisen hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

7.2.2. Muutosoikeus

Asianomainen voi pyytää Ulkoasiainministeriötä muuttamaan henkilötietojaan kohdassa 1. annettujen yhteystietojen kautta. Mikäli asianomainen voi kohtuudella todistaa korjattujen tietojen oikeellisuuden, Ulkoasiainministeriön on noudatettava pyyntöä kohtuullisen ajan kuluessa, enintään kuukauden kuluessa, ja ilmoitettava siitä asianosaiselle.

7.2.3. Oikeus estoon (tietojenkäsittelyn rajoittaminen)

Asianomainen voi pyytää 1 kohdassa annettujen yhteystietojen kautta, että Ulkoasiainministeriö rajoittaa henkilötietojen käsittelyä ilmoittamalla selvästi tietojenkäsittelyn rajoituksen luonteen ja varmistamalla, että muut tiedot käsitellään erikseen.

7.2.4. Oikeus tietojen poistoon

Tietosuojakäytännössä kuvatun tietojenkäsittelyn yhteydessä asianosaisella on oikeus pyytää Ulkoasiainministeriötä poistamaan henkilötiedot, jolloin rekisterinpitäjän on poistettava asianosaisen henkilötiedot ilman aiheetonta viivästystä.

7.2.5. Oikeus tietojen siirtoon

Tietojenkäsittelyn osalta asianosaisella on oikeus saada 1. kohdassa annettujen yhteystietojen kautta koneellisesti luettavassa muodossa henkilötietonsa, jotka asianosainen on toimittanut Ulkoasiainministeriölle. Lisäksi asianosaisella on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että Ulkoasiainministeriön automaattinen tietojenkäsittely estää tätä.

5. Muutoksenhakuoikeus

Mikäli asianosainen katsoo, että henkilötietoja käsitellessään Unkarin ulkoasiainministeriö on rikkonut sovellettavia tietosuojavaatimuksia, asianosainen voi kääntyä Ministeriön tietosuojavastaavan, tuomioistuimen (Markó utca 27, 1055 Budapest) tai tietosuojaviranomaisen (Unkarin kansallinen tietosuojaviranomainen (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) Falk Miksa utca 9-11, 1055 Budapest, PL 9, 1363 Budapest) puoleen.

6. Evästekäytäntö

Evästeiden (cookies) tarkoituksena on nopeuttaa verkkosivuston käyttöä, tasapainottaa palvelimille saapuvaa kuormitusta tai auttaa ja helpottaa verkkosivuston käyttöä automaatioiden avulla. Evästeet ovat tiedostoja, joita kävijän käyttämä verkkopalvelin lähettää kävijän käyttämän laitteen verkkoselaimeen. Eväste sisältää yleensä tiedon, miltä verkkosivustolta käyttäjä on tullut sivustolle; evästeen tunnisteen (ts. satunnaisesti luodun yksilöllisen numeron); sekä ajan, kuinka kauan käyttäjä käyttää kyseistä laitetta. Eväste tallennetaan tiedostoon käyttäjän laitteen tallennustilaan. Evästeen lähettävä verkkopalvelin voi milloin tahansa pyytää selaimelta kyseisen tiedoston sisällön.

Kolmannen osapuolen evästeet:

Evästeen nimi: _ga Domain: culture.hu
Evästeen nimi: _gid Domain: culture.hu
Evästeen nimi: _utmc Domain: culture.hu
Evästeen nimi: _utmz Domain: culture.hu
Evästeen nimi: _utma Domain: culture.hu

Lisätietoja: Google Analyticsin evästekäytäntö: https://developers.google.com/analytics/devguides/c ollection/analyticsjs/cookieusage
Käsitellyt tiedot: Google Analyticsiin kuuluvat evästeet. Ei lähetä henkilötietoja Googlelle.

Tyyppi: kolmannen osapuolen kanssa jaettu eväste
Tietojen säilyttämisaika: Suostumuksen peruutukseen asti.

 

Evästeen nimi: VISITOR_I NFO1_LIV E Domain: youtube.com
Lisätietoja: https://cookiedatabase.org/cookie/youtube/visitor_info1_live/
Käsitellyt tiedot: YouTuben käyttämä eväste, joka monitoroi kaistanleveyttä

Tyyppi: kolmannen osapuolen kanssa jaettu eväste
Tietojen säilyttämisaika: Suostumuksen peruutukseen asti.

 

Evästeen nimi: YSC Domain: youtube.com
Lisätietoja: https://cookiedatabase.org/cookie/youtube/ysc/
Käsitellyt tiedot: YouTuben käyttämä yksilöllinen tunniste käyttäjän tunnistamiseksi

Tyyppi: kolmannen osapuolen kanssa jaettu eväste
Tietojen säilyttämisaika: Suostumuksen peruutukseen asti.

Kolmansien osapuolten evästeiden käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta eli asianosaisen suostumus. Kolmannen osapuolen evästeiden yhteydessä käyttäjällä on oikeus päästä käsiksi tietoihinsa, oikaista ja poistaa niitä, rajoittaa niiden käsittelyä, oikeus tietojen siirtoon sekä oikeus peruuttaa suostumuksensa.